MZA-D2(RA)-110 public


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: D-2 Rektifikační akta

[Bestand: D-2 Rektifikationsakten]

(RA)

Inv. č. 110
[Inv.-Nr. 110]

1667 VIII 22, Jamnitz (Jemnice)
MZA-D2(RA)-110

Haussteuer: Verzeichnis der besetzten und öden Häuser auf der Herrschaft Jamnitz (Jemnice), Stadt Jamnitz (Jemnice).

Domovní daň - soupis osedlých a pustých domů na jemnickém panství, město Jemnice.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)