MZA-F18(HRD)-7032 public


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 7032 Cechovní řád knížete Ferdinanda z Ditrichštejna pro lazebníky ve městě Mikulov
[
Inv.-Nr. 7032 Zunftordnung des Fürsten Ferdinand von Dietrichstein für die Bader in der Stadt Nikolsburg]

1666 VII 9, Brünn (Brno)
1702 XII 6, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7032-a

Fürst Ferdinand von Dietrichstein erteilt der Baderzunft in der Stadt Nikolsburg (Mikulov) eine Zunftordnung, in der in Punkt 10 jüdischen Badern und dem Bader aus der Judengasse, die Patienten annehmen, bei Strafe von 20 Reichstaler verboten wird, sich in der Stadt aufzuhalten.
Eine Abschrift dieser Zunftordnung beglaubigte am 6. Dezember 1702 der Nikolsburger Notar Franz Paul Reithäb.

Kníže Ferdinand z Ditrichštejna uděluje cechovní řád cechu lazebníků ve městě Mikulově, kde je mimo jiné v bodě 10) zakázáno židovským lazebníkům a lázeňským z Židovské ulice, kteří přijímají pacienty, pobývat ve městě pod pokutou 20 říšských tolarů.
Opis tohoto cechovního řádu ověřil 6. prosince 1702 mikulovský notář František Pavel Reithäb.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7032 Cechovní řád knížete Ferdinanda Ditrichštejna pro lazebníky ve městě Mikulov
[Inv.-Nr. 7032 Inv.-Nr. 7032 Zunftordnung des Fürsten Ferdinand von Dietrichstein für die Bader in der Stadt Nikolsburg]

1666 VII 9, Brünn (Brno)
1713 VIII 7, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7032-b

Fürst Ferdinand von Dietrichstein erteilt der Baderzunft in der Stadt Nikolsburg (Mikulov) eine Zunftordnung, in der in Punkt 10 jüdischen Badern und dem Bader aus der Judengasse, die Patienten annehmen, bei Strafe von 20 Reichstaler verboten wird, sich in der Stadt aufzuhalten.
Eine Abschrift dieser Zunftordnung beglaubigte am 7. August 1713 Bruder Bonaventura, Quardian, und Bruder Aurelian, Vikar des Kapuzinerordens in Nikolsburg.

Kníže Ferdinand z Dietrichštejna uděluje cechovní řád cechu lazebníků ve městě Mikulově, kde je mimo jiné v bodě 10) zakázáno židovským lazebníkům a lázeňským z Židovské ulice, kteří přijímají pacienty, pobývat ve městě pod pokutou 20 říšských tolarů.
Opis tohoto cechovního řádu ověřili 7. srpna 1713 bratr Bonaventura, kvardián, a bratr Aurelián, vikář kapucínského řádu v Mikulově.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.