Nadace Samuela Steinherze

  SST

Nadace Samuela Steinherze

Nadace Samuela Steinherze byla založena v roce 2008 jako obecně prospěšná nadace. Registrována a kontrolována je u regionální vlády Středních Frank v Ansbachu. V souladu se stanovami je jejím posláním podporovat výzkum na poli dějin židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Sídlo nadace je v Norimberku.

Adresa nadace:
Samuel-Steinherz-Stiftung
c/o Fürstlich Castell’sche Bank
Prinzregentenufer 7
D 90489 Nürnberg

Německo

Bankovní konto:
0400 1155 (BLZ 79030001)
IBAN:
DE54790300010004001155
BIC: FUCEDE77

Dary jsou rozhodnutím Ústředního finančního úřadu v Norimberku (Zentralfinanzamt Nürnberg) z 23. září 2008 (č.j. K09/GD/241/110/51034) odečitatelné z daní.

Orgány nadace:

a) Předsednictvo:
Dr. Helmut Teufel, Großostheim a Brno, předseda
Mgr. Pavel Kocman, Brno, místopředseda

b) Kuratorium
Wolfgang Graf zu Castell-Castell, Castell, předseda kuratoria
PD Dr. Martha Keil, St. Pölten, člen kuratoria
Dr. Vladimír Lipscher, Zürich, místopředseda kuratoria

Cyklus přednášek Nadace Samuela Steinherze:
23. 6. 2011, Židovské muzeum v Praze – Gerhard Oberkofler: Život a dílo Samuela Steinherze


Podpořené projekty:

6. - 8. 10. 2009, Třebíč, Muzeum Vysočiny Třebíč: Mezinárodní sympozium „Jedinec a obec– Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“

13. - 14.10. 2010, Mikulov: XXXI. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM, Morava jako zrcadlo Evropy“ Etnické menšiny na Moravě do roku 1918

2011, vydání sborníku: Teufel, Helmut, – Pavel Kocman, Alexandr Putík, Iveta Cermanová (Hrsg./Eds.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848. – Praha – Brno: Židovské muzeum / Společnost pro dějiny židů v České Republice 2011 [= JB XLVI (2011) – Supplementum].

27. – 29. 11. 2012, Brno, Mezinárodní konference „Avigdor, Beneš, Gitl“ - Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela Steinherze (1857 Güssing – 1942 Terezín)