Odkazy

 

Česká republika
Dokumentační středisko moravského židovství, Regionální muzeum Mikulov
Kabinet judaistiky Univerzity Palackého, Olomouc
Židovské muzeum v Praze

Rakousko
Institut židovských dějin Rakouska , St. Pölten
Familia Austria - Rakouská společnost pro genealogii a historii

Německo
Arye Maimon Institut, Univerzita Trevír
Germania Judaica, Institut židovských studií, Univerzita Heinricha Heineho, Düsseldorf