Spolupracovníci

Seznam autorů a spolupracovníků projektu

„Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ (BMSJ)

Dr. Helmut Teufel (* 1944), napsal disertační práci „Zur politischen und sozialen Geschichte der Juden in Mähren vom Antritt der Habsburger bis zur Schlacht am Weißen Berg (1526-1620)“. Od roku 1999 je vedoucí projektu BMSJ a zpracovává německou verzi BMSJ. Předseda Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: ht
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny nebo Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D. (*1976), Oddělení židovských dějin a judaistiky Židovského muzea v Praze. Na projektu BMSJ spolupracuje od roku 2007, provádí přepis a překlad hebrejských textů do českého jazyka.
Zkratka autora: ic
e-mail: iveta.cermanova@jewishmuseum.cz

 Mgr. Pavel Kocman (*1968), na projektu BMSJ spolupracuje od roku 1999, od roku 2001 na plný úvazek. Rešerše provádí v Moravském zemském archivu, Archivu města Brna, Státním okresním archivu Brno-venkov a Státním okresním archivu Břeclav. Jednatel Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: pk
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Mgr. Hana Legnerová (*1973), archivářka Státního oblastního archivu v Litoměřicích, na projektu BMSJ spolupracuje od r. 2011. Rešerše provádí ve fondech velkostatků a šlechtických rodinných archivů SOA Litoměřice.
Zkratka autora: hl
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

PhDr. Miroslav Marada (*1959), archivář Státního okresního archivu Přerov, na projektu BMSJ spolupracuje od roku 1999, rešerše provádí převážně ve Státním okresním archivu Přerov, člen Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: mm
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

PhDr. Lenka Matušíková (*1950), pracoviště Národní archiv, Praha. Na projektu BMSJ se podílí od roku 1999, a to rešeršemi ve fondech I. oddělení Národního archivu, které obsahují prameny hromadné povahy / soupisy s údaji o židovské populaci v Čechách (Berní rula, Stará a Nová manipulace).
Zkratka autora: lm
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Mgr. Renáta Růžičková (1968), archivářka Státního okresního archivu v Pardubicích, provádí přepisy soupisů židů v českých a moravských katastrech.
Zkratka autora: rr
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Mgr. Marcel Sladkowski (*1974), diecézní archivář Církve československé husitské v Brně, na projektu BMSJ spolupracuje od roku 1999. Rešerše provádí ve Státních okresních archivech Zlín, Uherské Hradiště a Hodonín. Člen Společnosti pro dějiny židů v České republice.
Zkratka autora: ms

Mgr. Martin Štindl, Ph.D. (* 1969), archivář Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou, od roku 1999 spolupracovníkem projektu BMSJ. Excerpuje prameny uložené ve státních okresních archivech Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Od roku 1994 publikuje časopisecky i knižně.
Zkratka autora: mš
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

PhDr. Jakub Václav Zentner (*1984), absolvent oboru historie - archivnictví a pomocné vědy historické Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zpracoval soupisy židů v Libochovicích, jimiž se zabýval ve své rigorózní práci Historie židu v Libochovicích 1697-1846.
Zkratka autora: jvz