AMB-A1-8(AP)-2538 public


Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská

[Bestand: A 1/8 Bürgermeisterakten] (AP)

inv. č. 2538
[Inv.-Nr. 2538]

1669 VII 16, Brünn (Brno)
AMB-A1-8(AP)-2538

Bürgermeister und Rat der Stadt Brünn (Brno) informieren den kaiserlichen Richter der Prager Altstadt über die Entwendung einer silbernen Lampe aus der Kirche St. Jakob im Wert von 600 fl. und bitten ihn, einen eventuellen Verkauf der Lampe an Prager Juden zu verhindern und zu versuchen, die Täter aufzuspüren.

Purkmistr a rada města Brna oznamují císařskému rychtáři Starého města pražského odcizení stříbrné lampy z kostela sv. Jakuba v ceně 600 zl. a žádají ho, aby zabránil eventuelnímu prodeji lampy pražským židům a aby se pokusil vypátrat a zatknout pachatele.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)