AMB-A1-8(AP)-2026 public


Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská

[Bestand: A 1/8 Bürgermeisterakten] (AP)

inv. č. 2026
[Inv.-Nr. 2026]

1668 IV 24
AMB-A1-8(AP)-2026

Vertrag zwischen Bürgermeister und Rat der Stadt Brünn (Brno) einerseits und Simon Löbl aus Butschowitz (Bučovice) andererseits über die Verpachtung der Branntweinbrennerei in Gurein (Kuřim) für ein Jahr um 100 Taler mährisch.

Smlouva mezi purkmistrem a radou města Brna a židem Simonem Löblem z Bučovic o pronájmu palírny v Kuřimi na dobu 1 roku za 100 tolarů moravských nájemného.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)