AMB-A1-8(AP)-1340 public


Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská

[Bestand: A 1/8 Bürgermeisterakten] (AP)

inv. č. 1340
[Inv.-Nr. 1340]

1662 IV 20, Brünn (Brno)
AMB-A1-8(AP)-1340

Bürgermeister und Rat der Stadt Brünn (Brno) antworten der Stadt Olmütz (Olomouc) auf ihre Frage wegen der Fernhaltung der Juden von den Jahrmärkten.

Purkmistr a rada města Brna odpovídají městu Olomouci na jejich dotaz ohledně vpouštění židů na výroční trhy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)