spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Sněmovní kopiáře Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884

Fond Stavovské rukopisy je nejcennějším archivním fondem nejen v rámci Moravského zemského archivu, ale bezesporu i celé Moravy, řadí se také k nejvýznamnějším archivním celkům celého českého státu a jeho význam přesahuje i celou střední Evropu. Jsou to veřejné úřední knihy z doby feudalismu, do kterých byly zapisována usnesení stavovských soudů a správy, usnesení a jednání zemských sněmů, tedy knihy, jimiž byly zajišťována veřejná i soukromá práva moravských stavů.
První zmínky o existenci takových rukopisů na Moravě máme již ze 13. století, od roku 1348 byly vedeny dvě řady zemských desek v Brně a v Olomouci, které se dochovaly do dnešní doby. Později se k deskám připojily další typy písemností (půhony, sněmovní památky atd.). Protože se stavovské rukopisy dochovaly takřka vcelku, patří pro svou jedinečnost k největším historickým klenotům Moravy. Část fondu – moravské zemské desky – byl v roce 1998 prohlášen za Národní kulturní památku.

Z hlediska archivního se Stavovské rukopisy člení na tři základní skupiny:
I. tzv. Stavovské rukopisy v užším smyslu
II. Moravské zemské desky
III. Půhony

Archivní pomůcky:
Urbánková, Libuše: Moravský zemský archiv v Brně. A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884. Inventář. Přepracoval Mojmír Švábenský. – Brno: MZA 1990.

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. – Krajské nakladatelství v Brně 1954, s. 168-176.

I. Stavovské rukopisy v užším smyslu
Stavovské rukopisy v užším smyslu tvoří 87 rukopisů z 16.-18. století, které vzešly z úřední činnosti moravských stavů (jednání zemského sněmu, řízení zemské správy, kopiáře, zápisy korespondence s panovníkem atd.).
Pro potřeby projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byla archivní rešerše pramenů k dějinám židů na Moravě 16. a 17. století Stavovských rukopisů v užším smyslu rozdělena ještě na menší, vnitřně sourodější celky:
1. Sněmovní památky (SR-SP) ,
2. Sněmovní kopiáře (SR-SK),
3. Kopiář moravských direktorů (SR-KMD),
4. Pamětní knihy sněmovní (SR-PKS),
5. Odhadní kvaterny (SR-OK),
6. Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů (SR-KLO).


2. Stavovské rukopisy – Sněmovní kopiáře

Sněmovní kopiáře jsou součástí fondu Stavovské rukopisy, který je blíže popsán u části tohoto fondu Stavovské rukopisy – Sněmovní památky (viz tam). V případě sněmovních kopiářů se jedná o 4 knihy z let 1526-1546 a 1568-1636 (inv. č. 10 Sněmovní kopiář I 1526-1546; inv. č. 11 Sněmovní kopiář II 1568-1601; inv. č. 12 Sněmovní kopiář  III 1601-1610; inv. č. 13 Sněmovní kopiář IV 1610-1636). V kopiářích jsou opsány listy a listiny vydávané zemskými sněmy i písemnosti došlé odjinud. Poskytují údaje o událostech politických a vojenských, hospodářství, veřejném i soukromém životě moravských stavů, ale i poddaného lidu.
Kromě jedné výjimky, která se týká usnesení českého zemského sněmu, se listy ze sněmovních kopiářů, v nichž jsou zmíněni židé, týkají tzv. moravsko-rakouské obchodní války a obstavování moravských židů v Rakousku. Z výše uvedených čtyř knih Sněmovní kopiář II (inv. č. 11) neobsahuje žádné zmínky o židech.
Další informace související se Sněmovními kopiáři lze nalézt především v dalších částech fondu A-3 Stavovské rukopisy (míněny jsou Stavovské rukopisy v užším smyslu, v tom případě se jedná o Sněmovní památky, Kopiář moravských direktorů, Pamětní knihy sněmovní, Odhadní kvaterny, Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů).

Edice pramenů o židech ve fondu Stavovské rukopisy – Sněmovní kopiáře:
Kameníček, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Sv. III. – Brno: Zemský výbor Markrabství moravského 1905.

Literatura o židech ve fondu Stavovské rukopisy – Sněmovní kopiáře:
Kameníček, František.: Zemské sněmy a sjezdy moravské I.-III. – Brno: Zemský výbor Markrabství moravského 1900-1905.
Teufel, Helmut: Zur politischen und sozialen Geschichte der Juden in Mähren vom Antritt der Habsburger bis zur Schlacht am Wei
ßen Berg (1526-1620). – Erlangen: Phil. Diss. 1971.
Teufel, Helmut: Die Linz-Kremser Affäre. Ein mährisch-österreichischer Handelskrieg zu Beginn des 17. Jahrhunderts. – In: Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs 21/22 (1981/82), S. 65-85.
Teufel, Helmut: Linecko-kremžská aféra. Moravsko-rakouská obchodní válka na počátku 17. století. – In: Jižní Morava, roč. 32 (1996), s. 65-82.

pk

Seznam inventárních čísel fondu

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes