spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Fond: A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů (SLMAL) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Fond: A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů (SLMAL)

Sbírka listin, mandátů a listů archivu města Brna obsahuje téměř 4000 kusů z let 1208 až 1953. Základ sbírky tvoří středověké pergamenové listiny, které tvořily původní archiv města Brna, včetně panovnických privilegií. K nim přibyly další listiny, mandáty a listy vydané ve prospěch města Brna (nejstaršími jsou privilegia krále Václava I. z roku 1243) či jeho měšťanů, postupem času byly do sbírky zařazeny také exempláře jiné provenience či dokonce celé jiné sbírky. Dnes je Sbírka listin, mandátů a listů jedním z nejcennějších historických fondů v archivech České republiky.
Nejvíce kusů sbírky je městské provenience, některé pocházejí z archivů dříve samostatných obcí připojených k městu Brnu. Jen malá část pochází z provenience kláštera cisterciaček v Oslavanech, farního kostela sv. Jakuba, zaniklého filiálního kostela sv. Mikuláše, několik kusů je z pozůstalosti notáře Jana Thabrarra z let 1461-1468, několik málo listin se týká zemské správy.
Písemnosti této sbírky se týkají především městských privilegií, politických a hospodářských záležitostí města, brněnských měšťanů a městských statků a zařízení. Z celé sbírky jen malý počet písemností nějakým způsobem zmiňuje židy, přesto i zde je možno nalézt cenné historické prameny. Písemnosti se týkají především žádostí židů o povolení vstupu do města (aby si tam mohli vyřídit své obchodní či soukromé záležitosti), placení městského mýta židy, soudních záležitostí (výslech rakouských židů kvůli prodávání kradených svátostí; spor Hansle Masaře z Uherčic s židem Gerstlem z Mikulova), vymáhání pohledávek u brněnských měšťanů aj. Velký význam nepochybně mají také kvitance z roku 1568 a list z roku 1630 vystavené židy, ke kterým jsou přitištěny sekretní pečeti obou vydavatelů.

Literatura o fondu:
Dřímal, Jaroslav: Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách. - Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra 1956, s. 39-51.

Literatura o židech z fondu SLML:
Kocman, Pavel: Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století. - in: JM 39 (2003), sv. 42, s. 7-19.
Kocman, Pavel: Mährische Juden und christliche Justiz im 16. Jahrhundert. - In: Hödl, Sabine, - Peter Rauscher, - Barbara Staudinger (Hrsg.): Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit. - Berlin-Wien: Philo 2004, s. 363-386.

znak_brno.gifpk  

 


Materiály tohoto fondu byly instalovány v roce 2008 za finanční podpory statutárního města Brna.

Seznam inventárních čísel fondu

> AMB-A1-1(SLMAL)-1149     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1208     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1238     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1243     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1251     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1313     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1318     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1337     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1412     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1430     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1451     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1459     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1462     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1498     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1501     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1503     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1604      -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-1935     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-2081     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-2095     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-2282     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-2353     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-2879     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-3026     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-1(SLMAL)-3132     -  (excelová tabulka)  
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes