spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
AMB-A1-1(SLMAL)-3132 public Tisk


Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Fond: A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů

[Bestand: A 1/1 Sammlung von Urkunden, Mandaten
und Briefen
] (SLMAL)

č. 3132
[Nr. 3132]

1630 IV 24, Eibenschitz (Ivančice)
AMB-A1-1(SLMAL)-3132

Donat Markus, Jude aus Eibenschitz (Ivančice), verhandelt mit Bürgermeister und Rat der Stadt Brünn wegen Handel, Käufen und Verkäufen, der Berechtigung zu diesen Transaktionen und der Einhaltung der festgelegten Vorschriften einschließlich der Zahlung der Gebühren.

Donat Markus, žid z Ivančic, jedná s purkmistrem a radou města Brna o obchodování, kupech a prodejích, oprávnění k těmto transakcím a zachovávání stanovených předpisů včetně placení poplatků.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes