spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
AMB-A1-1(SLMAL)-1935 public Tisk


Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Fond: A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů

[Bestand: A 1/1 Sammlung von Urkunden, Mandaten
und Briefen
] (SLMAL)

č. 1935
[Nr. 1935]

1568 IX 19, Austerlitz (Slavkov u Brna)
AMB-A1-1(SLMAL)-1935

Markus, Jude aus Austerlitz (Slavkov), bestätigt, von Julius Liebler, Bürger in Austerlitz, Bargeld im Wert von 300 fl.  für den Brünner Bürger Christoph Hubler entgegengenommen zu haben.

Markus, žid ze Slavkova, potvrzuje, že přijal na hotových penězích od Julia Liebera, měšťana ve Slavkově, 300 zlatých pro brněnského měšťana Kryštofa Hublera.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes