spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: D 2 Rektifikační akta 1667-1768 Tisk

  Fond: D 2 Rektifikační akta 1667-1768

Fond Rektifikační akta obsahuje všechny berní písemnosti a daňová přiznání stavů z doby před rektifikací a materiály vlastní rektifikační komise z let 1749-1768. Rektifikace jsou dochovány pro všech 372 moravských statků a panství, přičemž některá větší panství mají až 10 fasciklů. Bohužel v některých případech chybí nejstarší písemnosti – přiznávací listy z roku 1667 a komínová daň z roku 1671. Původně byly součástí fondu také lánové rejstříky, které byly v roce 1912 vyjmuty a byl z nich vytvořen samostatný fond (viz fond D 1 Lánové rejstříky ). Většina dokumentů je psána německy, čeština se objevuje zřídka.
Rektifikační akta obsahují několik typů písemností, z nichž uveďme především:
– přiznávací listy k dani domovní z roku 1667 (viz dále);
– přiznávací listy z roku 1671 k dani komínové;
– poddanská přiznávací fase z roku 1749 (vázaná kniha pro celé panství řazená podle jednotlivých vsí a gruntů, která zaznamenává nemovitý majetek poddaných, jméno držitele z roku 1749, uvádí také jméno předchozího držitele /držitelů z druhé lánové vizitace – lánových rejstříků, poddanská fase je tedy významná pro sestavování návaznosti držitelů gruntů od poslední třetiny 17. století);
– další písemnosti z let 1680-1750 týkající se evidence půdy pro berní účely.

Přiznávací listy k domovní dani z roku 1667
V rámci projektu „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ byly z fondu D 2 rektifikační akta zpracovány pouze přiznávací listy k domovní dani z roku 1667.
List tvoří sešit zpravidla o mnoha stranách a byl pořízen vždy pro celé panství podle jednotlivých měst, městeček a vsí. Obsahuje jméno hospodáře, údaje o velikosti jeho gruntu (ve zlomcích lánů), přičemž se rozlišuje, zda jde o (starého) osedlého, lhotníka nebo o pustý grunt. Na obalu listu je sumář osedlých, lhotních a pustých domů z celého panství. Listy jsou psány v německém jazyce.
Židovské obyvatelstvo bylo zapisováno k jednotlivým místům zpravidla do zvláštních oddílů se stejnými údaji, tedy podle jmen držitelů domů a zda se jedná o dům osedlý, lhotní nebo pustý. Pouze údaj o velikosti gruntu chybí.
Forma přiznávacího listu se liší pro jednotlivé tehdejší moravské kraje. Zpravidla formulář přiznávacího listu v ustálené formě pro celý kraj zachycoval pouze počty osedlých a pustých domů se jmény hospodářů, přičemž v přerovské čtvrti olomouckého kraje jako v jediném z krajů formulář listu důsledně zaznamenává vedle osedlých a pustých i lhotní domy. Naopak v Jihlavském kraj listy zaznamenávají pouze sumární počty osedlých a pustých domů bez jmen hospodářů.
Pro studium židovských dějin jsou přiznávací listy k domovní dani z roku 1667 významným pramenem, který spolu s lánovými rejstříky (viz fond D 1 Lánové rejstříky ) umožňují podrobně nahlédnout do struktury židovského osídlení Moravy v 60. a 70. letech 17. století. Bohužel se nedochovaly pro všechna panství, o nichž rejstříků víme, že na nich židé žili. Domovní daň není v rektifikačních aktech uložena v případě Brtnice, Bzence, Dolního Bolíkova, Jevíčka, Přerova a Loštic, u Kyjova rektifikační akta neexistují vůbec. U Břeclavi a Police se přiznávací listy sice dochovaly, židé však v nich zmíněni nejsou. Totéž se týká panství Miroslav (ovšem pozor, miroslavští židé jsou zapsáni v rámci panství kláštera Louka u Znojma, neboť Miroslav byla rozdělena mezi tato dvě panství) a vsi Lutonina. U Batelova, Telče a Třešti dochovány pouze sumární extrakty, ve kterých židé nejsou zmíněni.
Přiznávací listy k domovní dani z roku 1667 umožňují také podrobněji nahlédnout do struktury židovského osídlení v jednotlivých místech. Především jsou to dva výjimečně podrobné případy, popisující židovské obce v tehdejším Mikulově a Holešově. Listy si také všímají stavu osedlých i pustých domů (velikost, zachovalost apod.). V případě Holešova a Kroměříže poskytují také jinak vzácné údaje o židovských lhotnících. Vzácnější jsou také informace o majetkových vztazích k vrchnosti (vrchnostenské domy) a k ostatnímu křesťanskému obyvatelstvu (vzájemné směny domů mezi židy a křesťany). Významné jsou také údaje o židovských „veřejných“ budovách (synagoga, židovská škola, obecní chalupa, rabínův dům, špitál, masné krámy, hřbitov a dvůr), osobách vykonávajících veřejné funkce (židovský rychtář, rabín, školní, synagogální klepač, synagogální zpěvák). Vzácně se také vyskytují údaje o příbuzenských vztazích.

 

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. – Brno: Krajské nakladatelství 1954, s. 322-323.

 

Edice pramenů o židech v domovní dani 1667:
Hruschka, Rudolf: Geschichte der Juden in Jamnitz. – In: Gold, Hugo [Hrsg.]: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk. – Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag 1929, S. 252.
Kocman, Pavel: Die jüdische Besiedlung Mährens im Jahre 1667. Die Steuererklärungsbriefe zur Haussteuer. – In: Judaica Bohemiae XL (2004), S. 149-224.

Literatura o židech v domovní dani 1667:
Kocman, Pavel: Počty židovských domů na Moravě v roce 1667. – In: Židé a Morava IX (2002), s. 7-26.

pk

Abecední přehled míst z domovní daně 1667, ve kterých jsou uvedeni židé:
Boskovice / Boskowitz – inv. č. 84
Bučovice / Butschowitz – inv. č. 168
Bystřice nad Pernštejnem / Bistřitz ob Pernstein – inv. č. 247
Dambořice / Damborschitz – inv. č. 177
Dolní Kounice / Kanitz – inv. č. 181
Hodonín / Göding – inv. č. 209
Holešov / Holleschau – inv. č. 12
Hranice / Mährisch Weißkirchen – inv. č. 241
Ivančice / Eibenschitz – inv. č. 134
Ivanovice na Hané / Eiwanowitz in der Hanna – inv. č. 107
Jemnice / Jamnitz – inv. č. 110
Kojetín / Kojetein – inv. č. 62
Koryčany / Koritschan – inv. č. 313
Kozárov / Kozarow – inv. č. 269
Kroměříž / Kremsier – inv. č. 77
Lipník nad Bečvou / Leipnik – inv. č. 241
Mikulov / Nikolsburg – inv. č. 138
Miroslav / Mißlitz – inv. č. 244
Moravský  Krumlov / Mährisch Kromau – inv. č. 134
Osoblaha / Hotzenplotz – inv. č. 59
Pohořelice / Pohrlitz – inv. č. 245
Podivín / Kostel – inv. č. 242
Prosiměřice / Proßmeritz – inv. č. 134
Prostějov / Proßnitz  - inv. č. 129
Rousínov / Neuraußnitz – inv. č. 74
Slavkov u Brna / Austerlitz – inv. č. 74
Strážnice / Straßnitz – inv. č. 316
Tovačov / Tobitschau – inv. č. 62
Třebíč / Trebitsch – inv. č. 365
Uherský Brod / Ungarisch Brod - inv. č. 261
Uherský Ostroh / Ungarisch Ostra – inv. č. 315
Úsov / Mährisch Aussee – inv. č. 91
Velké Meziříčí / Großmeseritsch – inv. č. 257
Veselí nad Moravou / Wessely an der March – inv. č. 321


Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-D2(RA)-12        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-59        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-62        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-74        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-77        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-84        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-91        -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-107      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-110      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-129      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-134      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-138      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-168      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-177      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-181      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-209      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-241      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-242      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-244      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-245      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-247      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-257      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-261      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-269      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-313      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-315      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-316      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-321      -  (excelová tabulka)
> MZA-D2(RA)-365      -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes