spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-93 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv. č. 93 Výpisy z urbáře 1644
[Inv.-Nr. 93 Auszüge aus dem Urbar von 1644]

fol. 1r, 2v
1644, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-93,fol.1r,2v

fol. 1r
Text je shodný s textem 1637, fol. 1r, i.č. 91 téhož fondu s několika málo výjimkami: – Text identisch mit dem Texte 1637, fol. 1r, Inv.-Nr. 91 desselben Bestandes mit einigen wenigen Ausnahmen:]

fol. 1r
[Text je německou verzí předchozího textu. – Text ist die deutsche Version des vorherigen Textes.]

fol. 2v
[Text je německou verzí textu 1659,fol. 1r, i.č.91 téhož fondu. – Text ist die deutsche Version des Textes 1659 fol. 1r, Inv.-Nr. 91 desselben Bestandes.]

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes