spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-91 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv. č. 91 Korespondence městské rady 1634-1782
[Inv.-Nr. 91 Korrespondenz des Stadtrates 1634-1782]

fol. 1r-v
1644 X 7 (1637 IV 14), Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-91,fol.1r-v

Gundaker z Lichtenštejna ruší stav, kdy křesťané mohli kupovat židovské domy jen za náležité ceny a židé byli povinni domy odstoupit. Zároveň povoluje židům stavět domy mezi mostem a předměstím, které nebudou povinni prodávat nebo odstupovat křesťanům.

Gundaker von Liechtenstein beendet den Zustand, daß Christen Judenhäuser nur zu einem gebührenden Preis kaufen können und die Juden verpflichtet sind, die Häuser abzutreten. Gleichzeitig erlaubt er den Juden, Häuser zwischen der Brücke und der Vorstadt zu bauen, die sie nicht an Christen verkaufen oder abtreten müssen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Korespondence městské rady 1634-1782
[Inv.-Nr. 91 Korrespondenz des Stadtrates 1634-1782]

fol. 2r-v
1659 III 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-91,fol.2r-v

Jakub Heršl kupuje dům zvaný stará šerhovna od Jakuba Buttmy za 20 zl. Rukojmí za Jakuba Heršla Jakub Gutma a Šalomon Kojetínský. Dům bude sloužit jako židovská škola.

Jakub Heršl kauft das alte Šerhovna genannte Haus von Jakub Buttma um 20 fl. Bürgen für Jakub Heršl sind Jakub Gutma und Šalomon Kojetínský. Das Haus wird als jüdische Schule dienen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes