spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-25 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv.č.25 Příjem reštu peněžitého od starého purkmistra města Ostrohu 1649
[Inv.-Nr.25 Einnahme des Geldrestes vom alten Bürgermeister der Stadt Ungarisch Ostra 1649]

fol. 4v
1649, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-25,fol.4v

Záznam půjčky města od žida Michala ze Strážnice ve výši 20 zl.

Verzeichnis der Anleihen der Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) von dem Juden Michal aus Straßnitz (Strážnice) in Höhe von 20 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.25 Příjem reštu peněžitého od starého purkmistra města Ostrohu 1649
[Inv.-Nr.25 Einnahme des Geldrestes vom alten Bürgermeister der Stadt Ungarisch Ostra 1649]

fol. 6r
1649 VI 2, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1649 VI 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-25,fol.6r

1649 VI 2 zaplaceno židovi Marečkovi za herynky 6 zl. 39 kr. 1649 VI 25 zaplaceno rabínovi 5 zl. 30 kr. z dluhu předešlého purkmistra.

1649 VI 2 werden dem Juden Mareček 6 fl. 39 kr. für Heringe bezahlt. 1649 VI 25 werden dem Rabbiner 5 fl. 30 kr. für eine Schuld des vorherigen Bürgermeisters bezahlt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.25 Příjem reštu peněžitého od starého purkmistra města Ostrohu 1649
[Inv.-Nr.25 Einnahme des Geldrestes vom alten Bürgermeister der Stadt Ungarisch Ostra 1649]

fol. 8v
1649 XI 16, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-25,fol.8v

Za okno na stavbu nové brány dáno židovi Jalovičkovi 36 kr.

Für ein Fenster beim Bau des neuen Tores erhält der Jude Jalovička 36 kr.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.25 Příjem reštu peněžitého od starého purkmistra města Ostrohu 1649
[Inv.-Nr.25 Einnahme des Geldrestes vom alten Bürgermeister der Stadt Ungarisch Ostra 1649]

fol. 12v
1649 III 12, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-25,fol.12v

Za dvě okna do vězení dán židovi Jalovičkovi 1 zl.

Für zwei Fenster im Gefängnis erhält der Jude Jalovička 1 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.25 Příjem reštu peněžitého od starého purkmistra města Ostrohu 1649
[Inv.-Nr.25 Einnahme des Geldrestes vom alten Bürgermeister der Stadt Ungarisch Ostra 1649]

fol. 17v
1649 VI 2, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-25,fol.17v

Za 3 knihy papíru dáno židovi Šrámovitému 30 kr.

Für drei Bücher Papier erhält der Jude Šrámovitý 30 kr.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.25 Příjem reštu peněžitého od starého purkmistra města Ostrohu 1649
[Inv.-Nr.25 Einnahme des Geldrestes vom alten Bürgermeister der Stadt Ungarisch Ostra 1649]

fol. 21v, 22r, 24v
1649 VI 1, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1649 X 1, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-25,fol.21v,22r,24v

1649 VI 1 kupuje město od žida Abrahama ze Strážnice 21 000 šindelných hřebíků k opravě pivovaru. 1649 X 1 dáno židovi (Jalovičkovi?) za 3 okna do sladovny a světnice pivovaru 2 zl. 15 kr.

1649 VI 1 kauft die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) vom Juden Abraham aus Straßnitz (Strážnice) 21 000 Schindelnägel zur Renovierung des Brauhauses. 1649 X 1 erhält der Jude (Jalovička?) für drei Fenster in der Mälzerei und der Stube des Brauhauses 2 fl. 15 kr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes