spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-24 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv.č.24 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1648-1649
[Inv.-Nr.24 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1648-1649]

fol. 2v, 3r-v
1648 IV 22, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1648 V 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1648 VI 4, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1648 VI 23, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1648 VII 30, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1648 IX 20, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1648 XII 29, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-24,fol.2v,3r-v

Zápisy příjmů z vinných pořádek židů.

Einträge von Einkünften aus den Weinordnungen der Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.24 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1648-1649
[Inv.-Nr.24 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1648-1649]

fol. 6v
1648 X 9, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-24,fol.6v

Za víno koupené od žida Šrámovitého se tomuto židovi sráží 46 kr.

Für vom Juden Šrámovitý gekauften Wein werden 46 kr. in Abzug gebracht.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.24 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1648-1649
[Inv.-Nr.24 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1648-1649]

fol. 11v
1648 – 1649, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-24,fol.11v

Za okno v obecní lázni a opravu skla na faře dán židovi Jalovičkovi 1 zl.

Für ein neues Fenster im Gemeindebad und Glasreparatur im Pfarrhaus erhält der Jude Jalovička 1 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.24 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1648-1649
[Inv.-Nr.24 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1648-1649]

fol. 14r
1648 – 1649, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-24,fol.14r

Za 66 liber másla zaplaceny židům 2 zl. 6 gr.

Für 66 Pfund Butter erhalten Juden 2 fl. 6 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes