spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-23 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

 Ungarisch Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv.č.23 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1647-1648
[Inv.-Nr.23 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1647-1648]

fol. 3r
1647, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-23,fol.3r

Zápis příjmu z vinných pořádek židů.

Einnahmen aus den Weinordnungen von den Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.23 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1647-1648
[Inv.-Nr.23 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1647-1648]

fol. 3v
1647-1648, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-23,fol.3v

Příjem za dříví prodané ostrožským židům.

Einnahmen aus dem Verkauf von Holz an die Juden von Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.23 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1647-1648
[Inv.-Nr.23 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1647-1648]

fol. 4v
1647 VI 9, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-23,fol.4v

Příjem peněz z vína koupeného od židů.

Einnahmen aus von den Juden gekauftem Wein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.23 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1647-1648
[Inv.-Nr.23 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1647-1648]

fol. 6r
1647 IV 24, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-23,fol.6r

Město si půjčuje od žida Lazara 26 zl. rýnských k opravě poustky. Dokud peníze nebudou splaceny, může Lazar užívat sklep v této poustce.

Die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) leiht von dem Juden Lazar 26 fl. rh. zur Renovierung einer Ödung. Falls das Geld nicht zurückgezahlt werden sollte, darf Lazar den dortigen Keller benutzen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.23 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1647-1648
[Inv.-Nr.23 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1647-1648]

fol.10v
1647 XII 10, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-23,fol.10v

Židovi Jalovičkovi dány 2 zl. 4 gr. 2 den. za výrobu tří oken v domě Kristýny Čermáčky.

Der Jude Jalovička erhält 2 fl. 4 gr. 2 den. für die Anfertigung von drei Fenstern im Haus der Kristýna Čermáčka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.23 Počet purkmistrovský Ludvíka Kojetínského 1647-1648
[Inv.-Nr.23 Bürgermeisterrechnung des Ludwig Kojetinsky 1647-1648]

fol. 17v
1647, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-23,fol.17v

Za bečku vína koupeného na dluh od žida Marečka bylo utrženo 11 zl. rýn., které dány Marečkovi a k nim přidán 1 zl. rýn. z obecních peněz.

Für ein auf Kredit vom Juden Mareček gekauften Faß Wein werden 11 fl. rh. erlöst, die Mareček erhält plus 1 fl. rh. aus der Gemeindekasse.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes