spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-22 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv. č. 22 Obecní účet Uherského Ostrohu 1639
[Inv.-Nr.22 Gemeinderechnung Ungarisch Ostra 1639]

fol. 8r-v, 9r-v, 10r
1639 I 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 I 17, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 II 26, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 III 9, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 III 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 IV 6, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 IV 29, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 V 3, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 V 20, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 VII 8, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 VII 26, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 VIII 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 IX 26, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 IX 10, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1639 XI 1, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-22,fol.8r-v,9r-v,10r

Zápisy příjmů z vinných pořádek židů.

Einträge von Einnahmen aus den Weinordnungen von den Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 22 Obecní účet Uherského Ostrohu 1639
[Inv.-Nr.22 Gemeinderechnung Ungarisch Ostra 1639]

fol. 32v
1639, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-22,fol.32v

Vydání za vytažení židovského vína do zámeckého sklepa.

Ausgaben für Transport jüdischen Weins in den Schloßkeller.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 22 Obecní účet Uherského Ostrohu 1639
[Inv.-Nr.22 Gemeinderechnung Ungarisch Ostra 1639]

fol. 38r
1639, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-22,fol.38r

Příjem peněz od židů na verbování dvou císařských vojáků.

Einnahmen von Juden für die Werbung zweier kaiserlicher Soldaten.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 22 Obecní účet Uherského Ostrohu 1639
[Inv.-Nr.22 Gemeinderechnung Ungarisch Ostra 1639]

fol.43r
1639, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-22,fol.43r

Příjem peněz od křesťanů a židů na kata.

Einnahmen von Christen und Juden für den Scharfrichter.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes