spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Uherský Ostroh (AMUO) Tisk


Archiv města Uherský Ostroh (AMUO)

Fond obsahuje písemnosti ke správě města z let 1435–1945 (1950). Inventář fondu zpracoval Jiří Čoupek v roce 1973. Význam fondu pro projekt BMSJ je velký. Jeho zřejmě nejvýznamnější částí jsou gruntovní knihy, které mj. dokládají život židovské komunity ve městě ve sledovaném období 16. a 17. století. Židé byli zachyceni ve třech svazcích gruntovních knih, čtyřech svazcích účetních knih a okrajově také ve spisovém materiálu městské rady.

Literatura o židech čerpající z fondu:
Lukáš Ludvík: Paměti města Ostrohu. – Uherský Ostroh: MNV 1953.
Rašticová Blanka (ed.): Uherský Ostroh. – Uherský Ostroh: Městský úřad 2000.
Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Uherského Ostrohu. – In: Uherský Ostroh. – Uherský Ostroh: MěÚ 2000, s. 369-379.
Sladkowski Marcel: Židé v písemnostech města Uherského Ostrohu v 16. a 17. století. – In: Židé a Morava VII (2001), s. 17-24.

ms 

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAUH-(AMUO)-22   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-23   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-24   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-25   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-31 fol.1-200        -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-31 fol.201-417   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-91   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUO)-93   -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes