spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-76 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

 (SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 1
1628, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.1

Poznamenán dluh 150 zl. rýn. židovi Čodkovi. Poznamenán dluh židovi Izákovi Kolmanovi za bečku vína. Poznamenán dluh židovi Housenkovi za oves.

Vermerk einer Schuld von 150 fl. rh. bei dem Juden Čodek. Vermerk einer Schuld bei dem Juden Izák Kolman für ein Faß Wein. Vermerk einer Schuld  bei dem Juden Housenka für Hafer.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 5
1622 IX 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.5

Poznamenána půjčka 4600 zl. od žida Izáka Housenky.

Vermerk eines Kredits in Höhe von 4600 fl. von dem Juden Izák Housenka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 33, 34
1622 IX 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.33,34

Poznamenán dluh židům Izákovi Kolmanovi a Izákovi Housenkovi 4000 zl. a další dluh 600 zl. Izákovi Housenkovi. Poznamenány dluh židům Izákovi Kolmanovi 50 zl. za bečku vína, Čodkovi 150 zl. rýn., Žlumce Bzenecké 500 zl.

Vermerk einer Schuld bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka von 4000 fl. und einer weiteren Schuld von 600 fl. bei Izák Housenka. Vermerk einer Schuld bei den Juden Izák Kolman von 50 fl. für ein Faß Wein, bei dem Juden Čodek von 150 fl. rh. und der Jüdin Žlumka Bzenecká von 500 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 35
1624 ? , Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.35

Poznamenán dluh židům Izákovi Kolmanovi a Izákovi Housenkovi 4000 zl.

Vermerk einer Schuld von 4000 fl. bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 38
1621-1626, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.38

Poznamenáno vydání židů na císařské vojsko ve výši 7175 zl.

Vermerk über die Ausgabe an Juden für kaiserliches Militär in Höhe von 7175 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 40
1631, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.40

Poznamenána platba židovi Izákovi Housenkovi 167 zl., 4 gr.,2 den. za oves.

Vermerk einer Zahlung in Höhe von 167 fl. 4 gr. 2 den. für Hafer an den Juden Izák Housenka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 41
1631, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.41

Poznamenán dluh židovce Šlumce 50 zl.

Vermerk einer Schuld bei der Jüdin Šlumka in Höhe von 50 zl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 43
1631, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.43

Poznamenány dluhy židům Izákovi Kolmanovi a Izákovi Housenkovi: oběma po 1250 zl. s lichevním úrokem 10 zl. na každých 100 zl. Poznamenán další dluh Izákovi Housenkovi 600 zl. bez lichvy.

Vermerk von Schulden bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka in Höhe von jeweils 1250 fl. zu einem Zins von 10 fl. je 100 fl. Vermerk einer weiteren Schuld bei Izák Housenka von 600 fl. ohne Zins.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 48
1622 - 1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.48

Poznamenány dluhy v souvislosti s náklady na císařské vojsko: židům Izákovi Kolmanovi a Izákovi Housenkovi 4000 zl., Izákovi Housenkovi dalších 600 zl. a za oves 167 zl. 4 gr. 2 den., Šlumce 50 zl.

Vermerk von Schulden in Zusammenhang mit Auslagen für kaiserliches Militär: bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka 4000 fl., bei Izák Housenka weitere 600 fl. und für Hafer 167 fl. 4 gr. 2 den., sowie bei der Jüdin Šlumka 50 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 50, 52
1622-1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
ca. 1628 – 1629
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.50,52

Židé Izák Kolman a Izák Housenka odpouštějí 1500 zl. z pohledávky 4000 zl., z ostatních pohledávek neodpouštějí nic. Šlumka z pohledávky 50 zl. neodpouští nic. Pro včasné neplacení úroku muselo město dát židovi 17 zl. lichvy.

Die Juden Izák Kolman und Izák Housenka erlassen 1500 fl. aus einer Forderung von 4000 fl., von den übrigen Forderungen erlassen sie jedoch nichts. Die Jüdin Šlumka erläßt von der Forderung von 50 fl. nichts. Wegen unpünktlicher Zinszahlung muß die Stadt einem Juden 17 fl. Zins zahlen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 54
1630, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.54

Židovce Šlumce z dluhu 50 zl. zaplaceno 21 zl. v letech 1624-1630.

Der Jüdin Šlumka werden von einer Schuld von 50 fl. in den Jahren 1624-1630 21 fl. bezahlt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 63
1628, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.63

Poznamenán odvod 60 zl. 17 gr. z židovských domů.

Vermerk der Abführung von 60 fl. 17 gr. von Judenhäusern.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 67
1630, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.67

Poznamenáno vyplacení lichvy židovi.

Vermerk einer Zinszahlung an einen Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 72, 73, 79, 80
ca.1628-1629, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.72,73,79,80


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 81
s. a., Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.81

Poznamenány dluhy židům Izákovi Kolmanovi a Izákovi Housenkovi: oběma po 1250 zl. s lichevním úrokem 10 zl. na každých 100 zl. Poznamenán další dluh Izákovi Housenkovi 600 zl. bez lichvy.

Vermerk von Schulden bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka von jeweils 1250 fl. zu einem Zins von 10 fl. für jeweils 100 fl. Vermerk über eine weitere Schuld bei dem Juden Izák Housenka von 600 fl. ohne Zins.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 84, 86
1624 post, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.84,86


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 101
1630 ante, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.101

Poznamenány dluhy židům Izákovi Kolmanovi, Izákovi Housenkovi (13 zl.), Šlumce (50 zl.) a Zachariášovi Čodkovi.

Vermerk von Schulden bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka (13 fl.) sowie Šlumka (50 fl.) und Zachariáš Čodek.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 120
1631, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.120

Poznamenány dluhy židům Izákovi Kolmanovi, Izákovi Housenkovi a Šlumce.

Vermerk von Schulden bei den Juden Izák Kolman und  Izák Housenka sowie der Jüdin Šlumka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 127
1632, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.127

Poznamenán křesťanský úrok na dluh 50 zl. židovce Šlumce.

Vermerk über einen christlichen Zins für eine Schuld in Höhe von 50 fl. bei der Jüdin Šlumka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 128
1622 IX 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.128

Popis vzniku dluhu 4000 zl. vůči židům Izákovi Kolmanovi a Izákovi Housenkovi a dalších 600 zl. vůči Izákovi Housenkovi včetně splátek a lichvy.

Beschreibung der Entstehung einer Schuld in Hähe von 4000 fl. bei den Juden Izák Kolman und Izák Housenka und von weiteren 600 fl. bei dem Juden Izák Housenka einschließlich Raten und Zinsen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 130
1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.130

Poznamenána peněžní transakce mezi Michalem Šerénim a primátorem města Uherského Brodu, v níž figurují splátky dluhu židům.

Vermerk über eine Geldtransaktion zwischen Michal Šeréni (Serenyi) und dem Primator der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod), wobei auch Ratenzahlungen an Juden eine Rolle spielen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 169
1631 IX 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.169

Výpis z židovských purkrechtních knih: převádějí se vejrunkové splátky z domu žida Pinkuse Koldiného syna na dům Jana mladšího Jakartovského ze Sudic, kterému město dluží peníze a který dluží peníze Pinkusovi a jeho švagrovi Šimonu Hešlovi. Pinkus tak má dům zaplacený. Zbývá doplatit 3 zl. zapsané na domě Jakuba Školného.

Auszug aus den jüdischen Burgrechtsbüchern: Ratenzahlungen für das Haus des Juden Pinkus, des Koldin Sohn, werden auf das Haus des Johann d. J. Jakartowsky von Suditz übertragen, dem die Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) Geld schuldet und der Geld Pinkus und seinem Schwager Šimon Hešl schuldet. Pinkus hat somit das Haus bezahlt. Es verbleibt ein auf das Haus des Jakub Školný geschriebener Rest von 3 fl. zu bezahlen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 76 Rejstřík městských dluhů 1622-1639
[Inv.-Nr.76 Register der städtischen Schulden 1622-1639]

pag. 174
s. a., Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-76,pag.174

Zygmund Počenský se opil a vyvolával hádky mezi lidmi, mimo jiné i židy.

Zygmund Počenský war betrunken und verursachte Streitereien zwischen Leuten, unter anderem auch Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes