spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-72 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

 (SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 2v, 3v, 4r, 6r
1635, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.2v,3v,4r,6r

Výdaje za víno koupené od židů Mojžíše, Vlčka, Heršla, Donáta a vína přikoupeného na dolévky od žida (vše 1635).

Ausgaben für von den Juden Mojžíš, Vlček, Heršel und Donát gekauften Wein und für von einem Juden gekauften Zugußwein (alles 1635).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 17v
1635
, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.17v

Poplatky na ponocné ze židovských domů.

Gebühren für Nachtwächter von den Judenhäusern.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 20v
1635 VIII 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.20v

Židovce Chaje dáno za pocínovaný plech na přístřešek kříže za hradišťskou bránou 9 zl. 12 gr. 6 den.

Die Jüdin Chaja erhält für verzinntes Blech für das Wetterdach des Kreuzes am Hradischer Tor 9 fl. 12 gr. 6 den.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 30r
1635 X 2
, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.30r

Židovi Donátovi dáno za 1 bečku a 5 věder vína 65 zl. 17 gr. a 1 den.

Der Jude Donat erhält für ein Faß und fünf Eimer Wein 65 fl. 17 gr. 1 den.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 38v
1635 VI 15
, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.38v

Židovi Šalomounovi dán za opravu oken na radnici 1 zl. 29 gr. 1 den.

Der Jude Šalomoun erhält für die Reparatur eines Fensters im Rathaus 1 fl. 29 gr. 1 den.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 46r
1635
, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.46r

Vydáno 17 gr. z ungeltu na oběd novoměstského jednajícím při soudu (?) se židem.

Aus dem Ungelt erhält der Dreißiger aus Neustadt (Nové Mesto nad Váhom), der bei Gericht mit den Juden verhandelte, für ein Mittagessen 17 gr.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 49r-v, 50v, 51r-v, 52r
1635 III 1
, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 IV 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 III 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 IX 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.49r-v,50v,51r-v,52r

1635 III 1 dáno židovi Vlčkovi za víno 100 zl. 1635 IV 16 dáno židovi Mojžíšovi Jirchářovi za víno 25 zl. Židovi Školnému dáno za víno 12 zl., Donátovi 65 zl. 17 gr. 1 den., brodskému Mytnému po 29 gr. za bečku. Za přetažení vína koupeného od žida Velvla do radnice dáno 24 gr. 1634 III 12 dáno za spouštění vína koupeného od židů Školného a Mojžíše Jircháře. 1635 IX 26 dáno za vytažení a spouštění vína koupeného mimo jiné od žida Donáta.

1635 III 1 erhält der Jude Vlček für Wein 100 fl. 1635 IV 16 erhält der Jude Mojžíš Jirchář für Wein 25 fl. Der Jude Školný erhält für Wein 12 fl., der Jude Donat 65 fl. 17 gr. 1 den., der Mautner von Ungarisch Brod (Uherský Brod) für 22 Fässer von anderen Herrschaften gekauften Wein je 29 gr. für das Faß. Für den Transport von vier Fässern von dem Juden Velvel gekauften Weins werden 24 gr. bezahlt. 1634 III 12 werden für den Transport von von den Juden Školný und Mojžíš Jirchář (Weißgerber) 29 gr. gekauften Wein gegeben. 1635 IX 26 wird der Transport von unter anderem von dem Juden Donat gekauften Wein bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv.č. 72 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1634-1636
[Inv.-Nr.72 Buch der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindegelder 1635-1636]

fol. 56r
1634
, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 IV 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-72,fol.56r

1634 dáno židovi Jirchářovi za psí kůži 9 gr. a vědro piva. 1634 IV 24 dáno židovi za tři skla a pruty k nim 29 gr. 4 den.

1634 erhält der Jude Jirchář (Weißgerber) für Hundeleder 9 gr. und einen Eimer Bier. 1634 IV 24 erhält ein Jude für drei Glasscheiben und die Bleiruten dazu 29 gr. 4 den.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes