spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-71 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

 (SOkAUH)


Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 71 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1616-1617
[Inv.-Nr.71 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1616-1617]

pag. 3, 17
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-71,pag.3,17

Poznamenání stálého platu židů 26 zl. a odebrání bečky vína Václavovi Berlovi, protože ji koupil od žida Čodka.

Vermerk der dauernden Zahlungen der Juden zu St. Wenzel und St. Georg von 26 fl. und die Wegnahme einem Fasses Wein dem Václav Berl, weil er es von dem Juden Čodek gekauft hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes