spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Uherský Brod (AMUB) Tisk


> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Archiv města Uherský Brod (AMUB)

Fond obsahuje písemnosti ke správě města z let 1272–1945 (1953). Inventář fondu zpracovali Jaromíra Čoupková a Jiří Čoupek v roce 1975. Význam fondu pro projekt BMSJ je mimořádný. Městské knihy, které se objevují od r. 1520, představují spolu s listinami jeden z nejcennějších materiálů fondu. Židé byli zachyceni v téměř každé dosud excerpované městské knize a jejich výskyt lze předpokládat i v dalších. Bohatství materiálu poskytuje podrobné informace o židovské komunitě ve městě v 16. a 17. století.

Literatura o židech čerpající z fondu:
Kučera Jan: Paměti král. města Uh. Brodu – Brno: vlastním nákladem 1903.
Frankl-Grün Adolf: Geschichte der Juden in Ungarisch-Brod. – Wien: Moritz Waizner 1905.
Bretholz Bertold: Die Judengemeinde von Ungarisch-Brod und ihr Streit mit dem Grundherrn
Grafen Wilhelm von Kaunitz, gest. 1655. – In: JGJČR IV (1932), s. 107-181.
Letocha Václav František: Památky města Brodu Uherského. – Uherský Brod: Musejní společnost pro Moravské Slovácko 1942.
Uherský Brod. Minulost a současnost slováckého města. – Brno: Blok 1971. 

Důležité upozornění!
Než došlo ke zveřejnění pramenů z tohoto fondu v rámci projektu BMSJ, byl fond přepracován a změněna inventární čísla. Znamená to tedy, že zde uvádíme prameny pod původním inventárním číslem, kdežto v archivu jsou uloženy pod číslem novým. Zde uvádíme jejich přehled:

Původní inventární číslo
(BMSJ)

Nové inventární číslo
(uložení v archivu)

71

77

72

79

73

79

75

81

76

82

82

88

83

89

84

90

85

91

86

92

87

93

88

94

89

95

90

103

91

96

106

112

107

113

119

125

ms

 

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAUH-(AMUB)-14N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-20N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-21N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-22N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-54N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-68N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-70N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-71   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-72   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-73  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-75   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-75N   -  (excelová tabulka)  
> SOkAUH-(AMUB)-76   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-82   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-83   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-84   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-85   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-86   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-87   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-88   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-89   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-90   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-91,fol.6r-100r       -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-91,fol.104r-190r   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-91,fol.202r-298v   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-91,fol.304r-349r    -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-106(excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-107(excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-119,fol.52v-98v         -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-119,fol.100v-200v    -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-119,fol.201r-296v    -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-119,fol.318r-407v    -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-148N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-161N   -  (excelová tabulka)
> SOkAUH-(AMUB)-192N   -  (excelová tabulka)

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes