spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Přerov Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Archiv města Přerov

Archiv města Přerova, uložený ve státním okresním archivu Přerov, je značně rozsáhlý fond, dokumenty jsou však v poměrné úplnosti dochovány až od poslední třetiny 19. století do roku 1945. Starší archiválie jsou dochovány velmi torzovitě zejm. v důsledku požáru z roku 1868 a dalších ztrát, které městský archiv v minulosti potkaly. K badatelskému využití jsou v současné době zpracovány jen zachráněné starší dokumenty z předmagistrátní a magistrátní registratury.

Zkáze unikly nejstarší listiny, převážně městská privilegia a jejich konfirmace, které se dochovaly v počtu 57 kusů z období 1436-1793. Dochovalo se rovněž několik městských knih z 16. a 17. století, zejm. dvě purkrechtní knihy, sirotčí registra a kniha svatebních smluv. Díky svému uložení v registratuře okresního soudu se dochovala rovněž série městských pozemkových knih pro 2. polovinu 18. a 1. polovinu 19. století. Podstatně lépe dochovaná mladší část městské registratury obsahuje obvyklé typy správních, evidenčních i účetních knih a bohatý aktový materiál z různých úseků správy města.

V důsledku uvedených ztrát jsou prameny pro starší dějiny přerovských židů nepočetné. Nejstarší zmínka se vyskytuje v listině z roku 1512, v níž vystupuje žid Jakub jako kupující části louky zvané Markrabina, nejvýznamnějšími prameny však jsou obě purkrechtní knihy a v nich zanesené záznamy o židovských domech a  jednotlivých osobách jako kupujících, dlužnících, věřitelích nebo ručitelích.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAPR-(AMP)-17     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMP)-18     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMP)-36     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMP)-83     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMP)-84     -  (excelová tabulka)

mm

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes