spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Jemnice (AMJ) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Archiv města Jemnice (AMJ)

Archiv města Jemnice 1335-1945 (1952) tvoří jeden ze základních pramenných zdrojů k dějinám starobylého města Jemnice. V důsledku požárů (1832) a jiných nepříznivých okolností však stav jeho dochování ostře kontrastuje s významem a úlohou tohoto starobylého města v dějinách Moravy. Někdejší rozkvět královského města (1327) a jeho postupný pokles mezi města poddanská (1530) tak dnes souvisleji dokumentuje pouze cenný soubor 21 městských a 7 špitálních privilegií (1335-1796). Ostatní kompaktněji dochované písemnosti, vzniklé z činnosti městské samosprávy, pocházejí teprve z 18., ne-li až z 19. století. Výjimky v nepříznivé situaci představuje pouze torzovitě se vyskytující knižní (1535-1697), aktový (1480-1700) a účetní (1640-1641) materiál. Plnohodnotným zdrojem informací se fond stává teprve pro události 19. a 20. století. Do té doby je jeho dílčí výpověď nezbytné kombinovat spolu s výpovědí patrimoniální agendy dochované ve fondu jemnického panství (Moravský zemský archiv v Brně, Velkostatek Jemnice a Staré Hobzí, F-162).

Archivní pomůcky:
Trojanová, Anna – Franeková, Marie: Okresní archiv v Třebíči. Archiv města Jemnice 1335-1945 (1952). Inventář. – Třebíč: OA 1989.

Základní literatura a edice k fondu:
Dolák, Antonín: Z archivu města Jemnice. – In: Podyjí 1 (1923/24), s. 59-90.

Jemnický kontrast mezi stářím historických kořenů a dodnes přetrvávajících pramenů platí také pro zdejší židovské osídlení. Jeho stopy jsou ve městě patrné již ve 14. století, ale v písemnostech městské provenience se objevují teprve v 16. století. Kromě listiny inv. č. 13 (1549) jde především o sérii záznamů k převodům nemovitostí a jejich finančních podílů, pocházejících z nejstaršího svazku (1535-1697) městských gruntovnic (inv. č. 41). Těsné hospodářské vazby jemnických židů s panským velkostatkem pro 17. století (1640, 1641) dokládají pouze dva dochované výroční účty zdejšího panství (inv. č. 137, 138). Ostatní záležitosti týkající se pětinového židovského osídlení – separace, matrika, pozemkoknižní agenda – plynou teprve z podstatně mladších písemností 18. a 19. století.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Hruschka, Rudolf: Geschichte der Juden in Jamnitz. – In: Gold, Hugo (Hrsg.): Die Juden und die Judengemeinden Mährens inVergangenheit und Gegenwart. – Brünn: Jüdischer Kunst- und Buchverlag 1929, S. 251-266.
Klenovský, Jaroslav: Židovská čtvrť v Jemnici. – Jemnice: Městský úřad 1994.
Nováčková, Eva: Soužití křesťanů s židovskými komunitami v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici v 16. a 17. století. – In: Židé a Morava 7 (2001), s. 5-16.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkATr-(AMJ)-13     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMJ)-29     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMJ)-41     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMJ)-137   -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMJ)-138   -  (excelová tabulka)  

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes