spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Holešova (AMH) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Fond: Archiv města Holešova

Archiv města Holešova patří i při své průměrné zachovalosti k nejrozsáhlejším fondům místní samosprávy kroměřížského okresního archivu. Archiválie jsou ve větším rozsahu dochovány až od 18. století a z toho důvodu nejsou dokumenty týkající se holešovské židovské obce a židů vůbec pro 16. a 17. století ve fondu početněji zastoupeny. Proto lze na zpracované záznamy upozornit jednotlivě.
Převážná většina záznamů je zanesena v městských knihách, které nemají u pro rozmanitý charakter zápisů jednoznačné typologické zařazení. V městské knize inv.č. 24a se na fol. 12v nachází zápis z r. 1531 o vyrovnání dluhu kroměřížským židem Žalmanem, na fol. 85r záznam z r. 1566 o židech zúčastněných na vypořádání pozůstalosti po Dorotě Češce a na fol. 100r záznam z r. 1571 o rozepři o tři prsteny, v níž vystupuje hodonínský žid Markus. Ze 16. století pochází ještě zápis z r. 1584 na fol. 156v-158r, jimž tehdejší majitelka holešovského panství Ludmila z Miličína na stížnost holešovských kožišníků a ševců omezuje zdejším židům obchodování kůžemi, a na fol. 262r zápis z r. 1599, jímž Karel starší ze Žerotína chrání holešovské židy před útiskem ze strany ostatních obyvatel města. Ze 17. století pochází zápis na fol. 199r, v němž holešovský žid Samuel kolman odvolává v r. 1620 nařčení tkalcovských mistrů z nepoctivosti a nedatovaný zápis přibližně ze stejné doby na fol. 256r-257r, v němž jsou jmenovitě uvedeni židé obývající Malou ulici. Všechny uvedené zápisy jsou v českém jazyce.
V městské knize inv.č. 24b je na fol. 14r-17v zapsáno privilegium Jana hraběte z Rottalu holešovské židovské obci, vydané 1. května 1651. na fol. 25v-26r je pak v německém jazyce zapsán vrchnostenský výnos z r. 1679, týkající se zákazu prodeje židovského vína křesťanům.
Cenným pramenem je městký urbář z r. 1676 inv.č. 141, v němž jsou na fol. 1r-61r mezi ostatními obyvateli města uvedeni majitelé židovských domů i s jejich povinnostmi. Na fol. 79v-80r je zapsáno nařízení Jana hr.z Rottalu z r. 1654, omezující na žádost řeznických mistrů holešovské židy v prodeji masa křesťanům. Uvedený zápis i zápisy urbáře jsou v českém jazyce.
Mezi aktovým materiálem pak nacházíme pouze pod inv.č. 554 německý záznam z r. 1679, zdůvodňující odnětí oprávnění holešovského žida Alexandra Schtiastného k prodeji vína křesťanům.

mm

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAKM-(AMH)-24a     -  (excelová tabulka)
> SOkAKM-(AMH)-24b     -  (excelová tabulka)
> SOkAKM-(AMH)-141     -  (excelová tabulka)
> SOkAKM-(AMH)-554     -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes