spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-161N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

 

Inv. č. 161 Kniha kupních smluv a dluhů 1520-1521
[Inv.-Nr. 161 Kaufvertrags- und Schuldenbuch  1520-1521]

pag.1
1520 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-161N,pag.1

Zápis smlouvy, v níž figuruje žid Mušl.

Protokoll eines Vertrages, in dem der Jude Mušl vorkommt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 161 Kniha kupních smluv a dluhů 1520 - 1521
[Inv.-Nr. 161 Kaufvertrags- und Schuldenbuch 1520-1521]

pag.11
1520 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-161N,pag.11

Žid z Uherského Ostrohu zažaloval soukeníka Buvala o 3 zl. Buval záhy židovi peníze zaplatil.

Ein Jude aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) klagt den Tuchmacher Buval um 3 fl. Buval bezahlt das Geld rasch.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 161 Kniha kupních smluv a dluhů 1520-1521
[Inv.-Nr. 161 Kaufvertrags- und Schuldenbuch 1520-1521]

pag.24
1520 circa,Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-161N,pag.24

Janoš koupil od žida Jakuba z Hluku 7 věder vína.

Janoš kauft von dem Juden Jakub aus Hulken (Hluk) sieben Eimer Wein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes