spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-148N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 41v
1598 V 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1605, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1606, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.41v

1598 V 10 Vaněk Vraj koupil vinohrad od Kateřiny, dcery zemřelého Ondry Makovcového. Závdanek 1 zl. vzal žid Bílený, stanovené splátky mají jít mj. sirotkům zemřelého žida Davida. 1598 a 1599 Vaněk splatil Bílenému po 1 zl. 1600, 1601 a 1602 Vaněk splácel židovce Bílené po 1 zl. 1603, 1604, 1605 a 1606 splácela Kateřina Vrajová židovce Bílené po 1 zl. 1607 splatila Kateřina Vrajová židovi Jakubovi Bílenému 1 zl. 1608 a 1609 splatil Martin Slinta židovce Bílené po 1 zl.

1598 V 10: Vaněk Vraj kauft einen Weingarten von Kateřina, Tochter des verstorbenen Ondra Makovců. Die Anzahlung in Höhe von 1 fl. nimmt der Jude Bílený, die festgesetzten Raten sollen unter anderem an die Waisen des verstorbenen Juden David gehen. 1598 und 1599:  Vaněk zahlt Bílený jeweils 1 fl. 1600, 1601 und 1602: Vaněk zahlt der Jüdin Bílená jeweils 1 fl. 1603, 1604, 1605 und 1606: Kateřina Vrajová zahlt der Jüdin Bílená je 1 fl. 1607: Kateřina Vrajová zahlt dem Juden Jakub Bílený 1 fl. 1608 und 1609: Martin Slinta zahlt der Jüdin Bílená 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 66v
1599 XI 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607 XII 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.66v

1607 XII 2 Markéta Jirchářka prodala pohledávku 58 zl. na vinohradu židovi Abrahamovi zeti Samohelovému za hotových 23 zl. 1607 Jiřík Kmetek splatil Abrahamovi 8 zl. 1608 a 1609 Jiřík Kmetek splatil židovce Abrahamce 8 zl.

1607 XII 2: Markéta Jirchářka verkauft eine Forderung in Höhe von 58 fl. auf einem Weinberg dem Juden Abraham, dem Schwiegersohn des Samohel, für bare 23 zl. 1607: Jiřík Kmetek zahlt Abraham 8 fl. 1608 und 1609: Jiřík Kmetek zahlt der Jüdin Abrahamka 8 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 136r
1597 XI 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.136r

Rukojmím za prodej vinohradu Urbana Hlinaře je Jura Němec, který bydlel u žida Viktorina.

Bürge für den Verkauf des Weinbergs des Urban Hlinař ist Jura Němec, der bei dem Juden Viktorin wohnt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 227v
1607 I 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.227v

1607 I 8 žid Samohel přijal od Anny Chlubkové splátku 4 zl. z jejího vinohradu. 1608 zapsáno, že Anna Chlubková má ještě Samohelovi splatit 1 zl.

1607 I 8: Der Jude Samohel erhält von Anna Chlubková eine Ratenzahlung in Höhe von 4 fl. aus ihrem Weinberg. 1608:  Es wird eingetragen, daß Anna Chlubková Samohel noch 1 fl. zu bezahlen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 331v
1596 I 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.331v

Žid Abraham prodal vinohrad v Dolní lebce Adamovi Majků za hotových 19 zl.

Der Jude Abraham verkauft einen Weinberg in „Dolní lebka“ Adam Majků für bare 19 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 335r,v
1592 XI 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593 V 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609 V 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.335r,v

1592 XI 29 Tomáš Kalix prodal vinohrad v Lebkách židovi Pinkusovi z předměstí za hotových 20 zl. Rukojmí žid Lazar varhaník a Macl. 1593 V 2 Pinkus prodal vinohrad Blažkovi Zlatnickému za 40 zl. Stanoveny splátky. 1595 1596 a 1597 Blažek Zlatnický splácel Pinkusovi po 1 zl. 1609 V 17 Blažek Zlatnický oznámil, že ten vinohrad vrátil zpět Pinkusovi.

1592 XI 29: Tomáš Kalix verkauft einen Weinberg in den Lebky dem Juden Pinkus aus der Vorstadt für bare 20 fl. Bürgen sind der Jude Lazar varhaník (Orgelspieler) und Macl. 1593 V 2: Pinkus verkauft den Weinberg an Blažek Zlatnický für 40 fl. Es werden Raten festgelegt. 1595 1596 und 1597: Blažek Zlatnický zahlt Pinkus je 1 fl. 1609 V 17: Blažek Zlatnický zeigt an, daß er diesen Weinberg Pinkus zurückgegeben hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 148 Registra horenská 1582-1618
[Inv.-Nr. 148 Bergregister 1582-1618]

fol. 336r
1601 VI 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-148N,fol.336r

Židovka Chana prodala vinohrad v Dolní lebce Janu Bozkovskému za hotových 6½ zl.

Die Jüdin Chana verkauft einen Weinberg in der „Dolní lebka“ Jan Bozkovský für bare 6½ fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes