spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-75N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 75 Repertorium na městské příjmy a vydání 1567
[Inv.-Nr. 75 Repertorium der städtischen Ein- und Ausgaben 1567]

fol. 26r
1567 XII 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-75N,fol.26r

Za opravování skel v místnosti na radnici dáno židovi 7 gr.

Für Glasreparaturen in einem Raum des Rathauses von Ungarisch Brod (Uherský Brod) erhält ein Jude 7 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 75 Repertorium na městské příjmy a vydání 1567
[Inv.-Nr. 75 Repertorium der städtischen Ein- und Ausgaben 1567]

fol. 31v
1567 V 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-75N,fol.31v

Účet za víno Torunským při návštěvě křtěné židovky.

Rechnung für Wein beim Besuch einer getauften Jüdin.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 75 Repertorium na městské příjmy a vydání 1567
[Inv.-Nr. 75 Repertorium der städtischen Ein- und Ausgaben 1567]

fol. 46r
1567 XII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-75N,fol.46r

Za opravování skla ve dvoře dáno židovi 6 gr.

Für Glasreparatur im Hof erhält ein Jude 6 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 75 Repertorium na městské příjmy a vydání 1567
[Inv.-Nr. 75 Repertorium der städtischen Ein- und Ausgaben 1567]

fol. 51r
1567 XII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-75N,fol.51r

Za sklo do věžní světnice dáno židovi 10 gr.

Für Glas im Turmzimmer erhält ein Jude 10 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 75 Repertorium na městské příjmy a vydání 1567
[Inv.-Nr. 75 Repertorium der städtischen Ein- und Ausgaben 1567]

fol. 65v
1567 VIII 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-75N,fol.65v

Za sklo do vězení dáno židovi 9 gr.

Für Glas für das Gefängnis erhält ein Jude 9 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes