spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-54N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 35
1562 IV 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.35

Štefan z Hradiště se nedostavil do Uherského Brodu k projednání pře s židem Eliášem z Uherského Ostroha.

Štefan aus Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) findet sich nicht in Ungarisch Brod (Uherský Brod) zur Verhandlung eines Streits mit dem Juden Eliáš aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) ein.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 51
1565 III 7 [?], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.51

Mezi zemřelými uveden také Abraham žid lékař.

Unter den Toten ist auch der jüdische Arzt Abraham aufgeführt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 68
1570 VIII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.68

V popisu zemského daňového systému uvedena také daň, kterou mají odvádět židé.

Bei der Beschreibung des Landessteuersystems ist auch die Steuer angeführt, die die Juden abführen sollen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 112
1580, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.112

1580 provedena ve městě dlažba „až po židy“ (po židovskou čtvrť?).

1580 wird die Pflasterung in der Stadt „až po židy“ durchgeführt (bis zum Judenviertel?).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 118
1581 III 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.118

Bánovský mýtný Jiřík Vrzelků (recte Včelků) přísahá, že si od něj žid Viktorín půjčil 20 zl. Viktorín to popírá.

Der Mautner von Banow (Bánov), Jiřík Vrzelků (recte Včelků), schwört, daß sich von ihm der Jude Viktorín 20 fl. geliehen hat. Viktorín bestreitet dies.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 147
1582 XI 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.147

Jan Morček v opilosti zemřel a byl pochován u židovského hřbitova.

Jan Morček kam betrunken ums Leben und wurde beim jüdischen Friedhof beigesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 54 Kronika Jana Kúdelky a Jiřího Bartoška 1930 (1581-1594)
[Inv.-Nr. 54 Chronik des Jan Kúdelka und des Jiří Bartošek 1930 (1581-1594)]

pag. 160
1583 X 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-54N,pag.160

Žid z Uherského Ostroha vybírá desátek na Blatnicku.

Ein Jude aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) nimmt den Zehnt in Großblatnitz (Blatnice) ein.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes