spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-22N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 22 Listina: Oldřich z Kounic potvrzuje městu Uherskému Brodu privilegia Jetřicha z Kunovic a Arkleba z Kunovic a uděluje mu další výsady 1614
[Inv.-Nr. 22 Urkunde: Ulrich von Kaunitz bestätigt der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) die Privilegien Dietrichs von Kunowitz und Arklebs von Kunowitz und erteilt ihr weitere Vergünstigungen 1614]

1614 V 1, Slavkov u Brna (Austerlitz)
SOkAUH-(AMUB)-22N

Oldřich z Kounic potvrzuje městu listinu Arkleba z Kunovic, kterou potvrdil privilegium Jetřicha z Kunovic, který postoupil městu mj. šenk na předměstí, ale ponechal si vinné pořádky ze čtyř židovských domů. Protože za Arkleba z Kunovic přibyla ještě jedna židovská pořádka, ponechává si Oldřich z Kounic pořádky z pěti židovských domů. Městu povoluje volný obchod s vínem, do něhož židé nesmějí zasahovat s výjimkou košera. Povoluje obecní váhu na radnici, soukromé váhy zapovídá křesťanům i židům.

Ulrich von Kaunitz bestätigt der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) die Urkunde Arklebs von Kunowitz, die das Privileg Dietrichs von Kunowitz bestätigte, der der Stadt unter anderem das Schankrecht in der Vorstadt abtrat, sich aber die regelmäßigen Abgaben von Wein von vier Judenhäusern behielt. Da unter Arkleb von Kunowitz noch eine jüdische Abgabe dazukam, behält sich Ulrich von Kaunitz die Abgaben aus fünf Judenhäusern. Der Stadt erlaubt er den Handel mit Wein, in den die Juden, abgesehen von Koscherwein, nicht eingreifen dürfen. Er gestattet außerdem eine Gemeindewaage auf dem Rathaus und verbietet Christen wie Juden private Waagen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes