spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-21N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 21 Listina: Purkmistr a rada města Olomouce vidimují městu Uherskému Brodu privilegium Arkleba z Kunovic z 24. 5. 1588 na odúmrť, šenkování a další práva 1604
[Inv.-Nr. 21 Urkunde: Bürgermeister und Rat der Stadt Olmütz (Olomouc) vidimieren das Privilegium Arklebs von Kunowitz vom 24. Mai 1588 über Heimfallrecht, Schank und weitere Rechte 1604]

1604 VI 30, Olomouc (Olmütz)
SOkAUH-(AMUB)-21N

Purkmistr a rada města Olomouce vidimují listinu Arkleba z Kunovic, kterou potvrdil privilegium Jetřicha z Kunovic, který postoupil městu mj. šenk na předměstí, ale ponechal si vinné pořádky ze čtyř židovských domů.

Bürgermeister und Rat der Stadt Olmütz (Olomouc) vidimieren die Urkunde Arklebs von Kunowitz, mit der dieser das Privileg Dietrichs von Kunowitz bestätigte, wonach dieser der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) den Schank in der Vorstadt abtrat, ausgenommen die regelmäßigen Weinabgaben aus vier jüdischen Häusern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes