spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-20N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 20 Listina: Arkleb z Kunovic potvrzuje městu privilegium Jetřicha z Kunovic na odúmrť, šenkování, vinné desátky, rybníky, lesy a pokuty 1588
[Inv.-Nr. 20 Urkunde: Arkleb von Kunowitz bestätigt der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) das Privileg Dietrichs von Kunowitz zu Heimfallrecht, Schankrecht, Weinzehnt, Fischteichen, Wäldern und Strafen 1588]

1588 V 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-20N

Arkleb z Kunovic potvrzuje privilegium Jetřicha z Kunovic, kterým postoupil městu mj. šenk na předměstí, ale ponechal si vinné pořádky ze čtyř židovských domů.

Arkleb von Kunowitz bestätigt der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) das Privileg Dietrichs von Kunowitz, womit er der Stadt unter anderem das Schankrecht in der Vorstadt abtrat, sich jedoch die Weinabgaben aus vier Judenhäusern behielt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes