spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-14N public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 14 Listina: Jetřich z Kunovic postupuje městu Uherskému Brodu právo odúmrti, šenk na předměstí, právo dosazovat na předměstí fojta a starší a vybírat desátky a pokuty. Hofery z města osvobozuje od robot a poddaným povoluje brát pivo podle libosti z panského nebo městského pivovaru 1558
[Inv.-Nr. 14 Urkunde: Dietrich von Kunowitz tritt der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) das Heimfallrecht, das Recht, in der Vorstadt einen Vogt und Älteste einzusetzen, sowie den Zehnt und Strafen einzuheben, ab 1558]

1558 VII 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-14N

Jetřich z Kunovic postupuje městu mj. šenk na předměstí, ponechává si jen vinné pořádky ze čtyř židovských domů.

Jetřich z Kunovic tritt der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) unter anderem das Schankrecht in der Vorstadt ab und beläßt sich nur regelmäßige vier Dreiling Wein aus vier Judenhäusern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Znak UB

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory města Uherský Brod. / Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch Brod / Uherský Brod installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes