spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMsBo)-16 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv městečka Bojkovice

[Bestand: Archiv des Marktfleckens Bojkowitz]

(AMsBo)

Inv.č.16 Krevní kniha městečka Bojkovic 1630 – 1721
[Inv.-Nr.16 Blutbuch des Marktfleckens Bojkowitz 1630-1721]

fol. 4v
1635 IX 10, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-16,fol.4v

Výslech 4 osob podezřelých z čarodějnictví. Zuzana Ouředníčková nařkla Kateřinu Mrázku, že připravila Kateřině Kukuškové koupel pro nemocnou dceru. Recept na koupel prý Kateřina získala od Mandy Zemkové z Brodu, která jej znala od židovky.

Verhörprotokoll von vier der Hexerei verdächtigten Personen. Zuzana Ouředníčková beschuldigt Kateřina Mrázka, daß diese der Kateřina Kukušková ein Bad für deren kranke Tochter vorbereitet habe. Das Rezept für das Bad soll Kateřina von Manda Zemková aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) erhalten haben, die es wiederum von einer Jüdin gekannt haben soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.16 Krevní kniha městečka Bojkovic 1630 – 1721
[Inv.-Nr.16 Blutbuch des Marktfleckens Bojkowitz 1630-1721]

fol. 30v
1659 III 7, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-16,fol.30v

Mikuláš Vaňarčík z Klobouk a Jíra Nosek z Divnic jsou podezřelí z loupežného přepadení žida z Uherského Brodu.

Mikuláš Vaňarčík aus Wallachisch Klobouk (Valašské Klobouky) und Jíra Nosek aus Diwnitz (Divnice) sind eines Raubüberfalles auf einen Juden aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) verdächtig.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.16 Krevní kniha městečka Bojkovic 1630 – 1721
[Inv.-Nr.16 Blutbuch des Marktfleckens Bojkowitz 1630-1721]

fol. 64r-v, 65r-v
1651 V 23, Bojkovice (Bojkowitz)
1651 VI 2, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-16,fol.64r-v,65r-v

Lukáš Milička okradl v Nezdenicích židy z Uherského Brodu, na přímluvu vrchnosti mu bylo prominuto. Později znovu zbil žida v Záhorovicích. Za tyto a jiné činy odsouzen k trestu smrti.

Lukáš Milička bestiehlt in Nezdenitz (Nezdenice) Juden aus Ungarisch Brod (Uherský Brod), auf Verwendung der Obrigkeit bleibt er straffrei. Später verprügelt er erneut einen Juden in Zahorowitz (Záhorovice). Für diese und andere Taten wird er zu Tode durch das Schwert verurteilt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.16 Krevní kniha městečka Bojkovic 1630 – 1721
[Inv.-Nr.16 Blutbuch des Marktfleckens Bojkowitz 1630-1721]

fol. 67r
1652 VII 25, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-16,fol.67r

Anna Tkadlecová neúspěšně nabízela židovi ve Slušovicích kradený kožich a sukni. Žid navedl nějakého muže, který ji na zpáteční cestě oloupil. Jindy v Ludkovicích ukradla různé oděvy a prodala je židům v Holešově.

Anna Tkadlecová bot erfolglos einem Juden in Sluschowitz (Slušovice) einen gestohlenen Pelz und einen Rock an. Der Jude führte einen Mann, der sie auf dem Rückweg ausraubte. Ein andermal stahl sie in Ludkowitz (Ludkovice) verschiedene Kleidungsstücke und verkaufte diese Juden in Holleschau (Holešov).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.16 Krevní kniha městečka Bojkovic 1630 – 1721
[Inv.-Nr.16 Blutbuch des Marktfleckens Bojkowitz 1630-1721]

fol. 106r-v, 107r-v, 108r-v
1644 V 30, Bojkovice (Bojkowitz)
1644 V 31, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-16,fol.106r-v,107r-v,108r-v

Martin Droběna z Hrozenkova s bandou okradli žida na rohateckých hatích. Jindy okradli (mj. o stříbro) židy stěhující se z Uherského Brodu do Uher. Jindy okradli židy (mj. o modlitební řemínky) u Strážnice a u Kyjova.

Martin Droběna aus Alt-Traubendorf (Hrozenkov) bestahl mit einer Bande einen Juden in den Rohatetzer Faschinen. Ein andermal stahlen sie unter anderem Silber einem aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) nach Ungarn ziehenden Juden. Ein weiteres Mal bestahlen sie Juden (unter anderen um Gebetsriemen) bei Straßnitz (Strážnice) und bei Gaya (Kyjov).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.16 Krevní kniha městečka Bojkovic 1630 – 1721
[Inv.-Nr.16 Blutbuch des Marktfleckens Bojkowitz 1630-1721]

fol. 111v, 112r-v
1657 XII 17, Bojkovice (Bojkowitz)
1657 XII 18, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-16,fol.111v,112r-v

Jan Matoušů je obviněn z různých loupeží, mimo jiné měl okrást společně s Janem Salušincovým a jeho bratrem židy o nitě, o čemž vypovídají svědci.

Jan Matoušů wird verschiedener Raubüberfälle beschuldigt, unter anderen soll er gemeinsam mit Jan Salušinců und dessen Bruder Juden um Zwirn bestohlen haben, worüber Zeugen aussagen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Samuel-Steinherz-Stiftung installiert. / Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory Nadace Samuela Steinherze.

SST

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes