spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMsBo)-12 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv městečka Bojkovice

[Bestand: Archiv des Marktfleckens Bojkowitz]

(AMsBo)

Inv.č.12 Gruntovní kniha (1525) 1636-1721
[Inv.-Nr.12 Grundbuch (1525) 1636-1721]

fol. 2v
1636, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-12,fol.2v

Výpis z pravidel vedení městských knih týkající se židů.

Auszug aus den Regeln für die Führung der Stadtbücher bezüglich der Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.12 Gruntovní kniha (1525) 1636-1721
[Inv.-Nr.12 Grundbuch (1525) 1636-1721]

fol. 201r
1636 II 9, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-12,fol.201r

Na podsedku Jana Vymrazila zapsán židovský dluh 49 zl. náležející hraběti Gabrielovi Šerénimu.

Auf das Hintersassengut des Jan Vymrazil wird eine jüdische Schuld in Höhe von 49 fl. eingetragen, die Graf Gabriel von Serényi zusteht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.12 Gruntovní kniha (1525) 1636-1721
[Inv.-Nr.12 Grundbuch (1525) 1636-1721]

fol. 315r
1662 II 1, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-12,fol.,315r

Jan Sobota je dlužen židovi ze Zlína.

Jan Sobota hat Schulden bei einem Juden aus Zlin (Zlín).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Samuel-Steinherz-Stiftung installiert. / Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory Nadace Samuela Steinherze.

SST

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes