spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv obce Kamenice (AOK) - fond č. 32 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Archiv obce Kamenice (AOK)

Archiv obce Kamenice 1529-1945 (1950) představuje jedinečně dochovaný soubor písemností pocházejících z činnosti samosprávných orgánů městečka Kamenice. Z hlediska moderního politicko-správního členění Kamenice náleží politickému i soudnímu okresu Jihlava, do poloviny 19. století však tvořila stabilní součást původně klášterního panství Třebíč. Dějiny městečka sahají do 14. století, přičemž od čtvrtiny 16. století jsou provázeny písemným materiálem vlastní provenience. Dochovaná registratura poddanského městečka obsahuje nejen typickou řadu úředních knih (1529-1950) a konvolut raně novověkých listin (1560-1797), ale také nebývale ucelené série aktového (1529-1945) a účetního (1565-1945) materiálu. Fond tak díky vysokému stupni svého dochování umožňuje skutečně detailní pohled do života jednoho z typických poddanských městeček v dané oblasti.

Archivní pomůcky:
Mann, František – Svoboda, Jan: Okresní archiv v Jihlavě, pobočka v Brtnici. Obecní úřad v Kamenici u Jihlavy 1529-1945 (1950). Inventář. – Brtnice: OkA 1960-1962.

Základní literatura a edice k fondu:
Dvorský, František: Z okolí Třebíčského.- In: Časopis Muzejního spolku olomouckého 2 (1885), s. 136-137.
Hoffmann, František: Okresní archiv v Jihlavě. Prozatímní informativní přehled podle stavu 30. 6. 1964. – Jihlava: Okresní archiv v Jihlavě 1964.
Kratochvíl, Augustin: Dějiny a archiv městečka Kamenice na Mor. – Popovice: Nákladem vlastním 1912.

O bohatství Archivu obce Kamenice svědčí také několik pozoruhodných pramenů k dějinám židů, které se zde vyskytují navzdory skutečnosti, že sami židé nikdy v Kamenici nesídlili. Za vznikem těchto zmínek stála především historická vazba městečka k panství Třebíč. Zřejmě i pro Kamenici proto měla své opodstatnění obecná ustanovení o vypovězení třebíčských židů (1550) či předloha židovské přísahy. Převážně ze 17. století pak pochází několik účetních záznamů o vykonané práci židovských sklenářů či naopak o recipročním prodeji kamenických ryb třebíčským židům.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Kratochvíl, Augustin: Dějiny a archiv městečka Kamenice na Mor. – Popovice: Nákladem vlastním 1912.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAJi-(AOK)-13     -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AOK)-318   -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AOK)-349   -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AOK)-360   -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AOK)-362   -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AOK)-366   -  (excelová tabulka) 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes