spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy ľidů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návątěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihláąení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Konskripce Přerov 1830-1850 public Tisk

Konskripce obyvatel přerovské židovské obce

Součástí fondu Archiv města Přerov, uloženého ve Státním okresním archivu Přerov, je soubor konskripčních listů pro přerovskou židovskou obec za období 1830-1850. Fond není dosud v úplnosti archivně zpracován a badatelsky zpřístupněn. Konskripce byla prováděna každoročně za součinnosti vrchnostenského úřadu a vojenského eráru a třebaže byla zaměřena na muže v branném věku, postihuje veškerou populaci židovské obce, celkem 89 rodinných domácností v 21 domech. Údaje o věku a stavu evidovaných osob bývají v řadě případů rozšířeny o záznamy o povolání a případném pobytu mimo židovskou obec. Součástí souboru je i sumář za rok 1850. Význam souboru zvyšuje skutečnost, že pro 1. polovinu 19. století nejsou dochovány přerovské židovské matriky, které jsou jím alespoň částečně nahrazeny.

mm

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)

Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory Nadace Samuela Steinherze.

SST

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes