spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUHI)-422 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherské Hradiště I

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch-Hradisch I]

(AMUHI)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 50r
1597 III 2, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.50r

Ze závdanku statku po zemřelém Matěji Ryšavém zaplatil Martin Kurka dlužné 4 zl. židu Samuelovi z Uherského Brodu a dlužných 9 zl. židu Oksovi z Holešova.

Aus der Anzahlung für das Gut des verstorbenen Matěj Ryšavý zahlt Martin Kurka von diesem geschuldete 4 fl. an den Juden Samuel aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) und geschuldete 9 fl. dem Juden Oks aus Holleschau (Holešov).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr.422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 102r
1603 III 11, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.102r

Šimon Pekař, Martin Bitomský, Adam Luža a Martin Kašparový z Uherského Ostroha žalují Daniela Volka z Hradiště o 50 zl., které jako jeho rukojmí museli zaplatit židu Samuelovi z Uherského Ostroha. Dohodnuta smlouva o splácení dluhu.

Šimon Pekař (Bäcker), Martin Bitomský, Adam Luža und Martin Kašparový aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) klagen den Daniel Volek aus Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) um  50 fl., die sie als seine Bürgen an den Juden Samuel aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) zahlen mußten. Es wird ein Vertrag über die Bezahlung der Schuld vereinbart.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 114r
1602 IX 5, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.114r

Kryštof Vlach ručí za půjčku majetkem ve svém domě v Židovské ulici.

Kryštof Vlach bürgt für einen Kredit in Höhe von 9 fl. mit allem Besitz in seinem Haus in der Judengasse.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 164r
1601 IV 24, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.164r

Ze závdanku majetku po zemřelém Valentovi Sklenářovi zaplatil Zikmund Taborek 4 zl., které Valentův syn Matěj dlužil židu Izákovi Chaninému z Uherského Brodu za olovo sklo.

Aus der Anzahlung für den Besitz des verstorbenen Valenta Sklenář (Glaser) zahlt Zikmund Taborek 4 fl., die Valentas Sohn Matěj dem Juden Izák Chaniný aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) für Bleiglas schuldete.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 186r-v
1603 IX 25 ,Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.186r-v

Kateřina Vařachová zaplatila židovi z Uherského Ostroha 15 zl. za víno, které mu dlužil její zemřelý manžel Mikuláš Vařacha.

Kateřina Vařachová zahlt einem Juden aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) 15 fl. für Wein, die diesem ihr verstorbener Gatte Mikuláš Vařacha schuldete.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 241r
1607 I 27, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.241r

Lorenc Kalivoda koupil grunt po zemřelém Samuelu Unětickém i s jeho dluhy. Dluh 94 zl. židu Samuelovi z Uherského Brodu koupil za hotových 30 zl. Dluh 52 zl. židu Kolmanovi z Uherského Brodu koupil za hotových 8 zl.

Lorenc Kalivoda kauft einen Grund des verstorbenen Samuel Unětický einschließlich der dessen Schulden. Die Schuld in Höhe von 94 fl. bei dem Juden Samuel aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) kauft er für bare 30 fl., die Schuld in Höhe von 52 fl. bei dem Juden Kolman aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) um bare 8 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr.422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 404v
1653 I 29, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.404v

Mezi knihami zemřelého rychtáře Martina Ignatia Zelinky uvedena také Historia židovská.

Unter den Büchern des verstorbenen Martin Ignatius Zelinka, Richter der Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště), ist auch eine tschechische „Historia židovská“ (Jüdische Geschichte) aufgeführt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 473v
1616 VIII 17, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.473v

Mezi knihami zemřelého Jana Purka z Chotouně uvedena také kniha Flagellum Judeorum.

Unter den Büchern des verstorbenen Jan Purk aus Chotaun (Chotoun) ist auch das Buch „Flagellum Judeorum“ aufgeführt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 422 Purkrechtní a sirotčí kniha 1584-1715
[Inv.-Nr. 422 Burgrechts- und Waisenbuch 1584-1715]

fol. 568r
1602 XI 26, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-422,fol.568r

Závdanek domu kotláře Gregora Prantha 12 zl. odevzdán židu Samuelovi z Uherského Brodu za dluh zemřelého kotláře Kryštofa Peka. 24 zl. utržených prodejem mědi po Kryštofu Pekovi odevzdáno rovněž Samuelovi za dluh.

Aus der Anzahlung für das Häuschen des verstorbenen Kesselschmieds Gregor Pranth erhält 12 fl. der Jude Samuel aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) für eine Schuld des verstorbenen Kesselschmieds Kryštof Pek. 24 fl., die durch den Verkauf von Kupfer des verstorbenen Kryštof Pek erzielt wurden, bekommt ebenfalls der Jude Samuel für eine Schuld.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 

znakUH.jpg
 
Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2013 za finanční podpory města Uherské Hradiště. / Schriftgut aus diesem Bestand wurde im Jahr 2013 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch-Hradisch / Uherské Hradiště installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes