spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUHI)-396 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherské Hradiště I

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch-Hradisch I]

(AMUHI)

Inv. č. 396 Registra vyšlé korespondence 1634-1635
[Inv.-Nr. 396 Register der versandten Korrespondenz 1634-1635]

fol. 151v, 152r
1635 V 5, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-396,fol.151v,152r

Město Hradiště odmítá přímluvu ostrožské vrchnosti za Jana Berana z Ostrožské Lhoty, který na jarmarku v Hradišti napadl a zranil nějakého žida.

Die Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) lehnt die Verwendung der Herrschaft Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) für Jan Beran aus Ostra Lhota (Ostrožská Lhota) ab, der auf dem Jahrmarkt in Ungarisch-Hradisch einen Juden angegriffen und verletzt hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.396 Registra vyšlé korespondence 1634-1635
[Inv.-Nr.396 Register der versandten Korrespondenz 1634-1635]

fol. 163r-v
1635 VI 1, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-396,fol.163r-v

Město Hradiště si stěžuje na židovského mýtného v Kojetíně, který neoprávněně přinutil Jiříka Vachaleckého z Hradiště k zaplacení mýta a vydání šatů.

Die Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) beschwert sich über den jüdischen Mautner in Kojetein (Kojetín), der unberechtichterweise Jiřík Vachalecký aus Ungarisch-Hradisch zur Bezahlung von Maut und zur Herausgabe von Kleidern gezwungen hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 

znakUH.jpg
 
Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2013 za finanční podpory města Uherské Hradiště. / Schriftgut aus diesem Bestand wurde im Jahr 2013 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch-Hradisch / Uherské Hradiště installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes