spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUHI)-395 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherské Hradiště I

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch-Hradisch I]

(AMUHI)

Inv. č. 395 Registra vyšlé korespondence 1600-1601
[Inv.-Nr. 395 Register der versandten Korrespondenz 1600-1601]

fol. 121v, 122r
1600 XI 22, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-395,fol.121v,122r

Město Hradiště na žádost Mikuláše Žida ze Starého Města žádá města Drahotuše o vyplacení peněz náležejících Mikulášově manželce na mlýně, který je v držení Drahotuší.

Die Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) ersucht auf Bitten des Mikuláš Žid aus Altstadt (Staré Město) die Stadt Drahotusch (Drahotuše) um Auszahlung der Mikuláš‘ Gattin zustehenden Gelder auf einer Mühle, die im Besitz der Stadt Drahotusch ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 395 Registra vyšlé korespondence 1600-1601
[Inv.-Nr. 395 Register der versandten Korrespondenz 1600-1601]

fol. 130r
1600 XII 1,Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHI)-395,fol.130r

Město Hradiště vyvrací domněnku města Drahotuš, že se Mikuláš Žid cestou z Drahotuš utopil v řece Bečvě.

Die Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) weist die Mutmaßung der Stadt Drahotusch (Drahotuše) zurück, daß Mikuláš Žid auf dem Weg von Drahotusch in der Betschwa (Bečva) ertrunken sei.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 

znakUH.jpg
Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2013 za finanční podpory města Uherské Hradiště. / Schriftgut aus diesem Bestand wurde im Jahr 2013 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch-Hradisch / Uherské Hradiště installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes