spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUHI)-80 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatsbezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherské Hradiště I

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch-Hradisch I]

(AMUHI)

Inv. č. 80 Listina: král Vladislav Jagelonský vypovídá židy z města 1514
[
Inv.-Nr. 80 Urkunde: König Wladislaw Jagello weist die Juden aus der Stadt aus 1514]

1514 II 8, Budín (Ofen)
SOkAUH-(AMUHI)-80

Král Vladislav Jagelonský vypovídá židy z města s tím, aby platy z jejich domů zůstaly nezměněny.

König Wladislaw Jagello weist die Juden aus der Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) aus mit der Bestimmung, daß die Gebühren von ihren Häusern unverändert bleiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

znakUH.jpg
 
Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2013 za finanční podpory města Uherské Hradiště. / Schriftgut aus diesem Bestand wurde im Jahr 2013 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch-Hradisch / Uherské Hradiště installiert.


 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes