spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUHII)-84 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherské Hradiště II

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch-Hradisch II]

(AMUHII)

Inv. č. 84 Pozemková kniha Mařatic 1545-1686
[Inv.-Nr. 84 Grundbuch Mařatitz 1545-1686]

fol. 189r-v
1634 IV 24, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
1637 III 2, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
1638 III 2, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
1641 III 20, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
1652 VI 15, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHII)-84,fol.189r-v

1634 IV 24 Jan Žid Švehla koupil Nemravnovský podsedek od Václava Slámy za 220 zl. Závdanek dal 20 zl., stanoveny splátky. 1637 III 2 Jan Žid Švehla splácí děkanu Václavu Kulíškovi 6 zl. za dva roky. 1638 III 2 Jan Žid Švehla splácí děkanu Václavu Kulíškovi 3 zl. 1641 III 20 Jan Žid Švehla splácí děkanu Michalu Procopiovi 3 zl. 1652 VI 15 Eva, vdova po Janovi Židovi Švehlovi, splácí děkanu Michalu Procopiovi 3 zl.

1634 IV 24 kauft Jan Žid Švehla das Hintersassengut des Nemravna von Václav Sláma für 220 fl. Als Anzahlung gibt er 20 fl, es werden Raten festgesetzt. 1637 III 2 zahlt Jan Žid Švehla dem Ungarisch-Hradischer Dekan Václav Kulíšek 6 fl. für zwei Jahre. 1638 III 2 zahlt Jan Žid Švehla dem Ungarisch-Hradischer Dekan Václav Kulíšek 3 fl. 1641 III 20 zahlt Jan Žid Švehla dem Dekan Michal Procopius 3 fl. 1652 VI 15 zahlt Eva, Witwe des Jan Žid Švehla dem Ungarisch-Hradischer Dekan Michal Procopius 3 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 84 Pozemková kniha Mařatic 1545-1686
[Inv.-Nr. 84 Grundbuch Mařatitz 1545-1686]

fol. 285v
1656 I 9, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHII)-84,fol.285v

Zemřelý Pavel Janík odkázal dceři Anně vinohrad na Hradčovsku, na němž vázla pohledávka vína židovskému jircháři z Uherského Brodu.

Der verstorbene Pavel Janík vermachte seiner Tochter Anna einen Weingarten „na Hradčovsku“, auf dem eine Forderung eines jüdischen Weißgerbers aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) liegt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 84 Pozemková kniha Mařatic 1545-1686
[Inv.-Nr. 84 Grundbuch Mařatitz 1545-1686]

fol. 297v
1634, Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHII)-84,fol.297v

Žid koupil grunt za 220 zl., stanoveny splátky.

Ein Jude kauft einen Grund für 220 fl., es werden Raten festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č. 84 Pozemková kniha Mařatic 1545-1686
[Inv.-Nr. 84 Grundbuch Mařatitz 1545-1686]

fol. 366r
1636 III 12,Uherské Hradiště (Ungarisch-Hradisch)
SOkAUH-(AMUHII)-84,fol.366r

Jan Žid je jedním z ručitelů Vaška Stachového při koupi gruntu.

Jan Žid ist einer der Bürgen für Vašek Stachový beim Kauf eines Grundes.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 

znakUH.jpg
Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2013 za finanční podpory města Uherské Hradiště.  / Schriftgut aus diesem Bestand wurde im Jahr 2013 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ungarisch-Hradisch / Uherské Hradiště installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes