spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-C4(T-N)-177 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: C-4 Tribunál – Sbírka normálií z let 1628-1782

[Bestand: C-4 Tribunal – Sammlung der Normalien 1628-1782]

(T-N)

Inv. č. 177
[Inv.-Nr. 177]

fol. 1r,v, 5 r,v
1669 X 23, Wien (Vídeň)
MZA-C4(T-N)-177,fol.1r,v,5r,v

Schreiben Kaiser Leopolds I. an das mährische kgl. Tribunal, in dem er das Tribunal anweist, die Beschwerde des Hans Wiesner, Landkutschers zu Olmütz (Olomouc), daß er zu unrecht von dem jüdischen Mautner in Pohrlitz (Pohořelice) verhaftet worden sei und ihm seine Waren abgenommen worden seien, aufzuklären. Weiters beobachtet der Kaiser mit Befremden, daß trotz gegenteiliger vorhergegangener Anordnungen und Verbote Juden weiter als Mautner tätig sind, und verbietet, daß diese künftig nicht nur in Pohrlitz, sondern auch anderswo, als Mautner geduldet werden.

List císaře Leopolda I. moravskému královskému tribunálu, ve kterém tribunálu přikazuje, aby prošetřil a posoudil stížnost Hanse Wiesnera, zemského kočího z Olomouce, na neoprávněné věznění a zabavení zboží židovským mýtným v Pohořelicích. Dále císař s nelibostí pozoruje, že navzdory předchozím nařízením a zákazům se stále vyskytují židé při vybírání mýta, a přikazuje, aby napříště nebyli židé jako mýtní trpěni nejen v Pohořelicích, ale i jinde.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 177
[Inv.-Nr. 177]

fol. 2r,v, 4r,v
1669 X 16 ante
MZA-C4(T-N)-177,fol.2r,v,4r,v

Beschwerde des Hans Wiesner, Landkutschers aus Olmütz (Olomouc), bei Kaiser Leopold I. über zwei jüdische Mautner in Pohrlitz (Pohořelice), die ihm unberechtigterweise Pferde und Wagen mit aller Ladung wegen angeblicher Konterbande beschlagnahmt hätten. Hans Wiesner ersucht, der Kaiser möge dem Hauptmann in Großseelowitz (Židlochovice) befehlen, die beiden Juden zu bestrafen und sie anweisen, den Wiesner verursachten Schaden zu ersetzen.

Stížnost Hanse Wiesnera, zemského kočího z Olomouce, císaři na dva židovské mýtné v Pohořelicích, kteří mu neoprávněně zabavili koně a vůz s veškerým nákladem pro údajný kontraband. Hans Wiesner žádá, aby císař rozkázal hejtmanu v Židlochovicích oba židy potrestat a přikázat jim, aby Wiesnerovi uhradili náklady tím vzniklé.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 177
[Inv.-Nr. 177]

fol. 3r,v
1669 VII 31, Wien (Vídeň)
1669 VIII 6, Wien (Vídeň)
1669 VIII 18, Wien (Vídeň)
MZA-C4(T-N)-177,fol.3r,v

Beglaubigte Abschrift einiger Bestätigungen, deren Schreiber Georg Dellatua, Ferdinand Habisreitinger, Johann Pränner und Hans Christoph Wrandt bestätigen, daß Hans Wiesner, Landkutscher aus Olmütz (Olomouc), über die Maut in Pohrlitz (Pohořelice), die von zwei Juden gepachtet ist, nichts als Blei, Bleiglätte und zwei Beutelchen mit groben Münzen aus Krakau (Kraków) mit sich geführt habe. Dem habe auch die entrichtete Maut von 16 Kreuzer entsprochen.

Ověřený opis několika potvrzení, jejichž pisatelé Jiří Dellatua, Ferdinand Habisreitinger, Jan Pränner a Hans Kryštof Wrandt dosvědčují, že Hans Wiesner, zemský kočí z Olomouce, neprovážel přes mýto v Pohořelicích, které je v držení dvou židů, nic jiného, než olovo, klejt a dva váčky hrubé mince, čemuž také odpovídá zaplacené mýto 16 krejcarů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes