spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-C4(T-N)-136 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: C-4 Tribunál – Sbírka normálií z let 1628-1782

[Bestand: C-4 Tribunal – Sammlung der Normalien 1628-1782]

(T-N)

Inv. č. 136
[Inv.-Nr. 136]

1656 XII 4, Wien (Vídeň)
MZA-C4(T-N)-136

Schreiben Kaiser Ferdinands III. an das mährische kgl. Tribunal, in dem er erneut anordnet, daß die Obrigkeiten binnen vier Wochen die jüdischen Mautner beseitigen, unter der Androhung des Verlustes des Rechts auf Mauterhebung.

List císaře Ferdinanda III. moravskému královskému tribunálu, ve kterém opětovně nařizuje, aby vrchnosti odstranily ve lhůtě čtyř týdnů židovské mýtné z vybírání mýt pod hrozbou ztráty práva vybírat mýtné.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes