spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PB)-741 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Brno

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitation) Brünn
]

(SR-PB)

Inv. č. 741 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 741 Liber citationum et sententiarum]
1528-1531

fol. 112r
1528 XII 18, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PB)-741,fol.112r

Hartman z Lichtenštejna a na Mikulově pohání Jana staršího z Žerotína na Strážnici o 50 kop českých grošů, že jeho poddaný žid Šleml z Břeclavi obstavil v městečku Břeclavi 5 ½ kopy vídeňských Hartmanovu služebníku Pavlovi Střelci.
V dalším půhonu Hartman z Lichtenštejna pohání svého strýce Linharta z Lichtenštejna o 50 kop českých grošů, že nechce dodat svědectví svých poddaných z Mikulova Zikmunda Eklharta a Michala Zámečníka proti židovi Šlemlovi z Břeclavi.

Hartmann von Liechtenstein auf Nikolsburg (Mikulov) zitiert Johann sen. von Zierotin (Jan starší z Žerotína) auf Straßnitz (Strážnic) um 50 Schock böhmische Groschen, weil dessen untertaner Jude Šleml aus Lundenburg (Břeclav) im Marktflecken Lundenburg Hartmanns Diener Pavel Střelec 5 ½ Schock wien. beschlagnahmt habe.
In einer weiteren Zitation zitiert Hartmann von Liechtenstein seinen Onkel Linhart von Liechtenstein um 50 Schock böhmische Groschen, weil er nicht das Zeugnis seiner Untertanen aus Nikolsburg, Sigmund Eklhart und Michal Zámečník, gegen den Juden Šleml aus Lundenburg liefern wolle.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 741 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 741 Liber citationum et sententiarum]
1528-1531

fol. 267r
1531 V 26, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PB)-741,fol.267r

Vilém Kuna z Kunštátu pohání Jiřího z Lichtenštejna a na Mikulově o 100 kop grošů českých, že židovi Davidovi z Podivína povolil přestěhovat se do Bzence do Vilémova poddanství, nyní však Jiří z Lichtenštejna Davida nechce propustit.
V dalším půhonů týž Vilém Kuna z Kunštátu pohání téhož Jiřího z Lichtenštejna o 200 kop grošů českých, že židům z Podivína Aronovi a Eliášovi povolil přestěhovat se do Kyjova do Vilémova poddanství, nyní však Jiří z Lichtenštejna tyto židy nechce propustit.

Wilhelm Kuna von Kunstadt (Vilém Kuna z Kunštátu) zitiert Georg von Liechtenstein auf Nikolsburg (Jiří z Lichtenštejna a na Mikulově) um 100 Schock böhmische Groschen, weil er dem Juden David aus Kostel (Podivín) erlaubt habe, nach Bisenz (Bzenec) in Wilhelms Untertanenschaft zu übersiedeln, nun aber Georg von Liechtenstein David nicht freigeben wolle.
In einer weiteren Zitation zitiert der gleiche Wilhelm Kuna von Kunstadt den gleichen Georg von Liechtenstein um 200 Schock böhmische Groschen, weil dieser den Juden Aron und Elias aus Kostel (Podivín) gestattet habe, nach Gaya (Kyjov) in Wilhelms Untertänigkeit zu übersiedeln, nun aber diese Juden nicht freigeben wolle.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes