spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení






Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PB)-739 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Brno

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitation) Brünn
]

(SR-PB)

Inv. č. 739 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 739 Liber citationum et sententiarum]
1519-1522

fol. 304r
1522 XII 12, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PB)-739,fol.304r

Petr z Žerotína a na Šumperku pohání Zdeňka Žampacha z Potnštejna na Slavkově o 700 zlatých, že se zaručil za židy Izáka a jeho bratra, poddané Jana Šišky, když tito židé uzavřeli smlouvu s židovkou Puncl, poddanou Petra z Žerotína.
Páni nalezli, že Zdeněk Žampach z Potnštejna se má zachovat podle smlouvy.

Peter von Zierotin auf Mährisch Schönberg (Petr z Žerotína a na Šumperku) zitiert Zdeněk Žampach von Pottenstein auf Austerlitz (Zdeněk Žampach z Potnštejna na Slavkově) um 700 fl., weil er für den Juden Isaak (Izák) und dessen Bruder, Untertane des Johann (Jan) Šiška, bürgte, als diese Juden einen Vertrag mit der Jüdin Puncl, einer Untertanen des Peter von Zierotin, schlossen.
Die Herren urteilen, daß Zdeněk Žampach von Pottenstein sich vertragsgemäß verhalten solle.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes