spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: B-1 Gubernium (Gub) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

  Fond: B-1 Gubernium (1048) 1613-1785

Fond B 1 Gubernium patří k nejobsáhlejším a nejdůležitějším fondům Moravského zemského archivu, protože obsahuje prameny ke všem oblastem dějin země. Šlo totiž o nejvyšší politický a správní úřad na Moravě, který převzal veškerou agendu, kterou dříve vykonával moravský zemský hejtman. Samotný úřad pod názvem moravské zemské gubernium vznikl až v roce 1763 a existoval do roku 1783, obsahuje však písemnosti svých předchůdců: moravského královského tribunálu neboli královského úřadu moravského zemského hejtmanství (1636-1748), královské deputace ve věcech vojenských, kontribučních a komorních (1748-1749) a královské representace a komory (1749-1763).
Guberniu jako nejvyššímu správnímu úřadu v zemi náležely z politicko-policejní agendy mimo jiné všechny věci náboženské a nadační, správa regálů a udělování privilegií, záležitosti policejní a hospodářské, finance měst, dozor nad životem poddaných, dále vrchní dohled nad výběrem všech daní, ubytováním vojska, hornictvím a podporovalo rozvoj průmyslu a obchodu, náležely mu také záležitosti mýt a cel. Do agendy gubernia příslušely také všechny záležitosti týkající se židů a včetně výběru židovských daní.
Pro projekt BMSJ jsou významné především písemnosti královského tribunálu obsažené ve fondu B 1 Gubernium. Písemnosti moravského královského tribunálu jsou pak rozptýleny ještě v dalších fondech Moravského zemského archivu: C 1 Tribunál, C 2 Tribunál – pozůstalosti, C 3 Tribunál – radní protokoly a C 4 Tribunál – normálie. Některé písemnosti ze 17. století týkající se židů v opisech obsahují i pozdější spisy z 18. století, ať už z provenience královské representace nebo gubernia samotného.
Z materiálů fondu B 1 Gubernium je třeba upozornit především na inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782, které mimo jiné obsahují ověřené opisy privilegií pro moravské židy z let 1629 a 1657 a dekrety s těmito privilegii související, písemnosti ke sporu moravských královských měst se židy o přístup židů na trhy do měst, ověřené opisy listin na vypovězení židů z Brna 1454 a Uherského Hradiště 1514, písemnosti o zřizování nových židovských obcí (panství hraběte z Náchoda; Třešť) atd.

Archivní pomůcky:
Brodesser, Slavomír; Trantírek, Miroslav; Votoupalová, D.: Gubernium (1048) 1613-1785 (1790). Inventář. Brno: Státní oblastní archiv v Brně 1973.
Trantírek, Miroslav; Volejníková, K.: Gubernium (1048) 1613-1785 (1790). Rejstřík. Brno: Státní oblastní archiv v Brně 1973
Votoupalová, D.: Gubernium, jmenný rejstřík k inventáři (1048) 1613-1785 (1790). Rejstřík. Brno: Státní oblastní archiv v Brně 1975.
Smutná, Kateřina; Trantírek, Miroslav: gubernium, heslový věcný ukazatel (1048) 1613-1785 (1790). Tematický rejstřík, Brno: Státní oblastní archiv v Brně 1975.

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. – Brno: Krajské nakladatelství v Brně 1954, s. 192-201.

Literatura o židech ve fondu Gubernium:
Kocman, Pavel: „Wir arme Burgern ...“ contra „Unchristliches Volck“ – Židé z pohledu moravských královských měste v polovině 17. stoletív. – In: Židé a Morava 13 (2006), 25-31.
Kocman, Pavel: Potíže města Brna se židy ve druhé polovině 17. století. – In: Čermáková, Jana, – Radana Červená, Hana Jordánková, Irena Loskotová, Jitka Šibíčková (eds.): A vůbec ... Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. K vydání připravily ---. – Brno: Archiv města Brna 2010, 132-151, 549-551.
Kocman, Pavel: Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí – Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí
. – In: Teufel, Helmut, – Pavel Kocman, Alexandr Putík, Iveta Cermanová (Hrsg./Eds.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848. – Praha – Brno: Židovské muzeum / Společnost pro dějiny židů v České Republice 2011 [= JB XLVI (2011) – Supplementum], 293-313.
Kocman, Pavel: Zwischen Obrigkeit, Christen und der eigenen Gemeinde – Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden. Aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel
. – In: Teufel, Helmut, – Pavel Kocman, Alexandr Putík, Iveta Cermanová (Hrsg./Eds.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a            obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848. – Praha – Brno: Židovske muzeum / Společnost pro dějiny židů v České Republice 2011 [= JB XLVI (2011) – Supplementum], 107-132.

pk

Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-B1(Gub)-1727,fol.15-56           -  (excelová tabulka)
> MZA-B1(Gub)-1727,fol.62r-98v       -  (excelová tabulka)
> MZA-B1(Gub)-1727,fol.102r-150v   -  (excelová tabulka)
> MZA-B1(Gub)-1727,fol.160r-471v   -  (excelová tabulka)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes