spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení






Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-7277 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 7277 Pivovar v Dolních Věstonicích 1655-1821
[Inv.-Nr. 7277 Brauhaus in Unter-Wisternitz 1655-1821]

1672 post
MZA-F18(HRD)-7277-1

Tobias Rößner, Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg, schreibt Fürst von Dietrichstein in verschiedenen Angelegenheiten, u. a. darüber, daß er den alten Keller beim Brauhaus Unter-Wisternitz (Dolní Věstonice) um 6 fl. rh. an Juden vermietet hat.

Hejtman mikulovského panství Tobiáš Rössner píše knížeti z Ditrichštejna v několika záležitostech, mimo jiné o tom, že starý sklep u pivovaru v Dolních Věstonicích pronajal židům za 6 zlatých rýnských.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)






Inv. č. 7277 Pivovar v Dolních Věstonicích 1655-1821
[Inv.-Nr. 7277 Brauhaus in Unter-Wisternitz 1655-1821]

1655 V 24, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7277-2

Zacharias Ernst Kühn, Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg, schreibt an den Fürsten von Dietrichstein in verschiedenen Angelegenheiten, u. a. teilt er ihm mit, daß eine untertane Jüdin ohne Erlaubnis auf die Herrschaft Mißlitz (Miroslav) des Grafen von Nachod verzogen ist.

Zachariáš Ernest Kühn, hejtman mikulovského panství, píše knížeti z Ditrichštejna v několika záležitostech, mimo jiné mu oznamuje, že poddaná židovka odešla bez povolení na panství Miroslav hraběte z Náchoda.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes